Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pepeljasti grožđani moljac – Leptir je svetlosivog tela, 5-6 mm dug. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svetlo-siva. Štetne su samo njihove gusenice, koje mogu da narastu do 1 cm. U početku su žute, a kasnije zelenkasto-žute boje. Na telu gusenice nalaze se bradavice iz kojih izlaze dlake.

Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije.

Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi delovi grozda mogu biti uništeni. Za 3-4 nedelje gusenice odrastu do 11 mm pa tokom juna i jula zapredaju u raznim zaklonima svilaste bele čaurice iz kojih se pretvaraju u leptire letnje generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusenice žive u njima i dok ne izrastu, uništavaju ih, a tada se ponovo učaure i daju leptire jesenje generacije. Treća generacija moljca pojavljuje se krajem avgusta, početkom septembra i tada ženke svoja jaja polažu na poluzrele bobice grožđa. Položena jaja se suše – ako je procenat vlage ispod 40% a temperatura viša od 27 C. Nađete ili potpuno izjedene bobice pri suvom vremenu se sasuše i šteta nije velika. Ali, ako je vreme vlažno, ošte?ena zrna trule, napada ih siva trulež- Botrytis cinerea, i celi rod može za kratko vreme da bude uništen.

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Mere suzbijanja se sastoje u:

– Suzbijanju gusenica raznim insekticidima. Mora da se prati let leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusenica sprovede u proleće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (pre cvetanja) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.

– Agrotehničkim merama, kako bi poboljšali strujanje vazduha u vinogradu.

– Feromonskim klopkama, radi praćenja leta mužjaka (4-8 dana).

Nakon najvećeg ulova treba provesti zaštitu insekticidima.

Zoran Panajotović, dipl.ing.

Efikasnost suzbijanja je primenom ovih insekticida mnogo veća zbog skrivenog načina života i ishrane gusenica unutar cvasti. Preporučuju se neki od sledećih insekticida:

Runner 240 SC (a.m. metoksifenozid) 0,05% ili

Avaunt (a.m. indoksikarb) 0,25l/ha ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,015%

PIS Vojvodina

foto pixabay.com

Pepeljasti grožđani moljac