Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Pegavost lista višnje i trešnje ” skraćuje ” urod

Pegavost lista višnje i trešnje ” skraćuje ” urod

formiranje vi[nja

Pegavost lista

Pegavost  lista višnje i trešnje prisutna je u Evropi od 50-ih godina prošlog veka i izaziva velike i značajne štete kako u proizvodnim zasadima ovih kultura tako i u rasadničkoj proizvodnji. U toplim i kišnim godinama  povoljnim za širenje bolesti, već krajem jula i početkom avgusta može doći do potpune defolijacije napadnutih stabala.

Prouzrokovač bolesti je gljiva Blumeriella jaapii  koja uglavnom napada list, a ređe peteljku lista ili ploda, sam plod kao i ovogodišnje izdanke i tanje grančice. Tokom juna se na licu lista razvijaju sitne crveno-ljubičaste pege, a na naličju lista se na mestu pege razvija svetla grupa letnjih konidija. Pege se prvo pojavljuju uz ivicu lista, a kasnije se šire prema sredini. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pega on poprimi crvenkastožutu boju i otpadne. Gljiva prezimljava u opalom lišću i na granama. Primarne infekcije se u zavisnosti od klimatskih uslova ostvaruju askosporama tokom aprila i maja, a sekundarno širenje bolesti omogućavaju letnje konidije tokom letnjih meseci.

Mere suzbijanja uključuju sadnju otpornih sorti, uništavanje zaraženog otpalog lišća i prskanje fungicidima. Kako izbor sorti uglavnom diktira tržište ( otporne sorte nisu tržišno zanimljive ), a uništavanjem zaraženog lišća možemo samo smanjiti potencijal gljive, kao jedina prava mera u borbi protiv pegavosti, ostaje nam prskanje fungicidima u toku vegetacije.

Pegavost  lista višnje i trešnje ” skraćuje ” urod

 Redovno jesenje ili rano prolećno prskanje protiv prouzrokovača šupljikavosti lista smanjuje i pojavu ove bolesti. Sa hemijskom zaštitom se počinje  u vreme precvetavanja i u vreme intenzivnog porasta lista. Najčešće se izvode 2-3  prskanja pre berbe ( vodeći računa o karenci fungicida ), u kišnim godinama je taj broj veći,  i 1-2 prskanja nakon berbe. Prskanje je najbolje izvršiti dan ili dva pre najavljenih padavina.

Za suzbijanje prouzrokovača pegavost lista višnje i trešnje su registrovani  fungicidi na bazi mankozeba ( Dithane, Mankogal), dodina ( Dodine S-65 ) i drugi.

Za jesenje prskanje koje se preporučuje za svo koštičavo voće koriste se fungicidi na bazi bakra, čime se smanjuje infektivni potencijal  mnogih bolesti.

Savetodavac: Slavica Stojkić

PSSS Srbija

foto pixabay.com

pegavost lista višnje