Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PASULJ zahtevi za đubrivima i negom

PASULJ zahtevi za đubrivima i negom

pasulj

Pasulj – ?ubrenje

Pasulj ima velike potrebe u hranivim materijama. Pasulj sa 100kg zrna i odgovaraju?e koli?ine vegetativne mase utroši 7,8-8,6 kgr azota,1,5-1,8 kg fosfora i 3,2-3,8 kg kalijuma. Potrebe u azotu su mnogo ve?e nego kod pšenice (3-4 puta) a u fosforu i kalijumu razlike su male. Pri odre?ivanju koli?ine ?ubriva treba uzeti u obzir da potrebe u azotu ve?im delom obezbe?uje putem kvržica.

 Iako su potrebe pasulja u azotu velike biljke svoje potrebe obezbe?uju 80% putem kvrži?nih bakterija, a 20% iz zemljišta. Zbog toga se azotna ?ubriva za pasulj upotrebljavaju u znatno manjim koli?inama. Biljkama je azot iz zemljišta, odnosno iz ?ubriva potreban u po?etku vegetacije dok se na korenu ne formiraju kvržice.

PASULJ  zahtevi za ?ubrivima i negom

 ?ubrenje fosfornim i kalijumovim ?ubrivima je zna?ajno i pored toga što ta hraniva koren dobro koristi iz zemljišta Najve?i deo ovih hraniva biljke koriste u prvom delu vegetacije (perijod od nicanja do cvetanja 50-60 dana) biljke usvoje 90-95% od ukupnih koli?ina fosfora i kalijuma. Najintezivnije usvajanje je u fazi cvetanja. Pasulj ima velike zahteve i u kalcijumu.

 Ako želimo visok prinos pasulja potrebno je obezbediti ?istog elementa:35-50 kgr/ha azota, 70-80 kgr/ha fosfora i 50-70 kgr/ha kalijuma. U osnovnoj obradi se unose 2/3 od ukupne koli?ine fosforna i kalijumova ?ubriva i 1/3 azotna ?ubriva a ostatak u predsetvenoj pripremi ili celokupna koli?ina u predsetvenoj pripremi zemljišta. Stajnjakom se može ?ubriti pasulj, ali na zemljištima loših fizi?kih osobina u koli?ini od 20-30 t/ha dobro zgoreo stajnjak.

Savetodavac ratarstva i povrtarstva Zoran Milosavljevi?

foto pixabay.com

Leave a Reply