Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PARADAJZ seme odlučuje o prinosu, kvalitetu

PARADAJZ seme odlučuje o prinosu, kvalitetu

PARADAJZ seme – vreme kada se seje rani paradajz. Veoma je važno posejati kvalitetno seme jer će, uz pravilnu negu, se ostvariti pozitivan finansijski efekat. Kako sada uradimo, to će umnogome odrediti naš rezultat na kraju uzgoja.

Priprema semena za setvu

 Ujednačenost nicanja semena obezbeđuje ujednačenost rasta mladih biljaka. Ujednačeno iznikao rasad u isto vreme prolazi kroz fenološke faze, u isto vreme se podudaraju potrebe biljaka prema određenim uslovima. Seme za setvu treba da bude ujednačeno po veličini i težini. Preporučljivo je da se seme pre setve dezinfikuje. Dezinfekcijom semena obezbeđuje se u velikom procentu zaštita semena od virusnih i bakteriskih bolesti.

PARADAJZ seme odlučuje o prinosu, kvalitetu

 Zasejavanje

 Paradajz zavisno od reona seje se od 10. januara do 5. februara. Proces proizvodnje rasada traje oko 50-60 dana. Za setvu 1 m2 potrebno je 8 -10 grama semena, odnosno na 1 metar kvadratni se uzgaja oko 800 -1.000 biljaka. Seme se seje u drvenim sandu?i?ima  45 x 35 sm, dubine 8-10 sm. Ili u plastičnim kontejnerima svaka semenka posebno. Kompost za zasejavanje predstavlja smešu supstrata treseta, peska i pregorelog stajnjaka. Seme se pokriva sa 1,5 – 2 cm. komposta. Sandučići ili kontenjeri se pokrivaju folijom sve dok seme ne počne da niče i posle toga se skida. Seme paradajza niče za 5 – 6 dana.

PARADAJZ seme

Nicanje

 Pojava biljaka je momenat nicanja paradajza i predstavlja kritičan moment kod proizvodnje rasada. Pojavom kotiledonih listova temperatura vazduha mora se sniziti na 15 – 16 C dnevna i 12-13 C noćna i smanjiti vlažnost zemljišta.

 Paradajz seme – Posle nedelju dana temperatura treba da se poveća na 18 – 20 C dnevna kada je sunčano vreme i 16 – 18 C kada je oblačno vreme i noćna 14 – 16 C.

U ovom momentu može doći do padanja rasada i dobro bi bilo da se takav rasad zasuši naknadno zalije rastvorom cineba ili još bolje previkurom. Neophodno je intenzivno provetravanje. Oko 20 dana od nicanja rasad se gaji u sandučićima ili u kontenjerima i onda mora da se pikira.

  Dr Mijodrag Đorđević

 Izvor: PSS Leskovac

foto pixabay.com

PARADAJZ seme  

Leave a Reply