Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća na bradavičasta ispupčenja sa tamnijom zonom u centru. Pri višim temperaturama i vlažnosti vazduha pege se šire, obolelo lišće žuti i opada bolest se prenosi i na cvetnu peteljku, tada cvetovi i mladi plodovi opadaju, a što dovodi do smanjenja prinosa. Na plodovima u okviru pega javljaju se pukotine koje podsećaju na kraste što takođe umanjuje ekonomskiefekat proizvodnje.

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

Mere za suzbijanje prouzrokovača obuhvataju primenu plodoreda, setvu zdravog semena, odstranjivanje biljnih ostataka,gajenje otpornih sorti,zalivanjem u brazde ili kap po kap, i primenu baktericida. Bakterija prezimljava na biljnim ostacima tako da papriku ne treba gajiti na istoj parceli 2-3 godine.

Od hemijskih mera zaštite mogu se primeniti: dezinfekcija semena u 2% rastvoru kaustične sode (NAOH) u trajanju od 10 minuta nakon čega se ono ispira vodom, suši i seje. Tretiranje biljaka u polju vrši se preparatima na bazi bakaroksihlorida i bakarhidroksida.

dipl.ing. SLAVICA MAKSIMOVIć

Preporuka stručnajka:

obavite zaštitu sa bakarnim preparatima (Bakarnioksihlorid, Kocid, Bakrocid, Cuproxat)

–   kada je faza intenzivnog cvetanja (jun, jul) i ostvare se uslovi za razvoj i širenje bakterije (temperatura 25-32ºC, visoka vlažnost – kiša, navodnjavanje) obavite zaštitu sa preparatima na bazi aktivne materije bakar (Pergado R), metiram + trobazni bakarsulfat (Polyram DF + Cuproxat), boskalid i pyraklostrobin (Signum).

–   kada se vrši primena bakarnih preparata u vreme cvetanja paprike obavezno je da urade takav tretman u večernjim časovima kako bi fitotoksičnost ovih preparata na cvet bila minimalna.

foto pixabay.com

Leave a Reply