Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ovčije đubrivo je bolje od goveđeg

Ovčije đubrivo je bolje od goveđeg

ovce

Ov?ije ?ubrivo za 5

Ov?ije ?ubrivo – U odnosu na gove?e ?ubre, ov?ije ?ubrivo sadrži više organskih materija. skoro duplo više azota, istu koli?inu fosfora, više kalijuma i više kalcijuma. Koli?ina ?ubriva koja se dobija od jedne ovce u toku godine iznosi 500-600 kg, a po jednom jagnjetu oko 100 kg. i to u uslovima kada je koli?ina prostirke osrednja. Na koli?inu ?ubriva koju proizvode ovce uti?e više faktora, a oni su: uslovi držanja, koli?ina i vrsta prostirke, veli?ina, starost grla i sl. Utvr?eno je da 50% suve hrane koju stoka pojede ide u ?ubrivo, od toga  6%  u mokra?i. Postoji i formula po kojoj  se  odre?uje proizvodnja svežeg stajnjaka.

Koli?ina svežeg stajnaka jednaka je koli?ini suve materije podeljeno sa 2 i to se sabere koli?inom prostirke pomnoženo sa  4.

Ova formula, koja se i danas upotrebljava, po?iva na pretpostavci da u ?ubrivu ima 75% vode i 25% suve materije. Vremenom, sveže ?ubrivo isparavanjem izgubi 70% težine, te se koli?ina zrelog ?ubriva  izra?unava množenjem koli?ine svežeg ?ubriva  koeficijentom  0,7.

Kod ovaca kao i kod drugih vrsta doma?ih životinja, koje duži vremenski period provedu na pašnjacima veoma je teško utvrditi  stvarnu koli?inu ?ubreta.

Bilal Tai?, dipl. ing.

Ov?ije ?ubrivo je bolje od gove?eg

Kvalitet stajnjaka zavisi od vrste doma?e životinje, prostirke i zgorelosti (starosti) ?ubriva.

  1. konjski i ov?iji stajnjak pogodniji su za teža i hladna zemljišta, imaju više suve materije pa su toplija ?ubriva i bogatija su sa N, P i K;
  1. Pri raspadanju stajskog ?ubriva stvaraju se razni gasovi. Nepoželjno je stvaranje amonijaka jer to zna?i gubitak azota. Da se to ne bi dešavalo, stajnjaku je potrebno obezbediti kiseonik – vršiti prevrtanje.
  1. Ako nema dovoljno vlage, ?ubre plesnivi, ali ako je vlage previše, poreme?uje se tok razgradnje  i stajnjak truli.

U suvo godišnje doba, potrebno je zalivati stajnjak, a u vlažno zaštititi ?ubrište od prevelikih padavina. Što se ti?e toplote, ona uz povoljnu vlažnost ubrzava raspadanje, a hladno?a ko?i rad bakterija i razgradnja te?e sporije.

 Zreli stajnjak se dobija u proseku nakon 3-4 meseca. U toplijim uslovima uz dovoljno vlage sazreva brže i obrnuto, a nakon sazrevanja dobro je pokriti ga slojem zemlje 20-25 cm, jer se time štiti od nepovoljnih atmosferskih prilika.

foto pixabay.com

Leave a Reply