Sunday, 24 September, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja

organskaOrganska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski značajnija, a zahvaljujući potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može značajno doprineti razvoju ruralnih područja, a time i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja poljoprivrede i čini integralni dio strategije za ruralni i poljoprivredni razvoj Republike Srbije.
Kod zaštite useva naglasak se stavlja na prevenciju umesto lečenja .Preventivne mere podrazumevaju: suzbijanje korova, okopavanje, kultiviranje, plodored, gajenje međuuseva..Takođe i neke biljne vrste svojim mirisom štite od napada insekata i gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Organska proizvodnja – sredstva za zaštitu bilja

Fungicidi u organskoj proizvodnji

1. Blauvit tečni bakar iz bakar-hidroksida 240 g/kg – Župa, Кruševac
2. Fungohem SC bakar iz bakar-hidroksida 240 g/kg VST Hemovet, Novi Sad
3. Kocide 2000 bakar iz bakar-hidroksida 35% DuPont International Operations, Switzerland DuPont SRB, Beograd
4. Cuprablau Z bakar iz bakar-hidroksida 350 g/l Cinkarna, Slovenija Timings, Beograd
6. Champ Flow bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid) 360 g/l (553,3 g/l) Nufarm, Austria Pinus Plus,Novi Sad
8. Blue Jet 50 DF bakar iz bakar-hidroksida 500 g/kg Sulphur Mills, India Delta Agrar, Beograd
9. Funguran OH bakar iz bakar-hidroksida 500 g/kg Spiess-Urania, Deutschland Vins 2000, Beograd
10. Vitra bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid) 500 g/kg (777,8 g/kg) IQV, Spain Duochem, Beograd
11. Champ DP bakar iz bakar-hidroksida 655 g/kg Nufarm, Austria Delta Agrar, Beograd
12. Nordox 75 WG bakar iz bakar- 750 g/kg Nordox , Norwey Syngenta-Agro,
13. Bakarni kreč super bakar iz bakar-oksihlorida 330 Zorka-Zaštita bilja, Шабац –
14. Cuprozin 35 WP bakar iz bakar-oksihlorida 350 g/kg Spiess-Urania, Deutschland Vins 2000, Beograd
16. Flowbrix blau bakar iz bakar-oksihlorida 380 g/kg Montanwerke, Austria Pinus Plus, Novi Sad
17. Bakarni kreč 50 bakar iz bakar-oksihlorida 500 g/kg Zorka-Zaštita bilja, šabac
19. Bakrocid S 50 bakar iz bakar-oksihlorida 500 g/kg Župa, Kruševac
21. Cuprocaffaro 50 WP bakar iz bakar-oksihlorida 500 g/kg Isagro, Italy Magan-Yu, Subotica
24. Plavi kamen bakar iz bakar-sulfata 250 g/kg Župa, Крушевац –
26. Cuproxat bakar iz bakar sulfata trobaznog 190 g/l Nufarm, Austria Delta Agrar, Beograd
29. Bordovska čorba S 20 Župa bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l Župa, Kruševac
32. Kuprablau WP bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l CNCCJC, China BV Komerc, Novi Sad
33. Modro ulje parafinsko ulje + bakar iz bakar(II)-hidroksida 550 + 100g/l Genera, Hrvatska Genera, Beograd
34. Crveno ulje parafinsko ulje + bakar iz bakar(I)-oksida 550 + 100 g/l Herbos Fitofarmacija, Novi Sad u saradnji sa Zorka Klotild Agro-tehnohem, Subotica
35. Plavo ulje parafinsko ulje + bakar iz bakar-700 + 100 g/l Galenika-Fitofarmacija, Zemun
oksihlorida
36. Cosavet 80 DF sumpor 800 g/kg Sulfur Mills, India Chemical Agrosava, Beograd
37. Kolosul sumpor 800 g/kg Zorka-Zaštita bilja, šabac
38. Kossan WG sumpor 800 g/kg Pinus, Slovenija Pinus Plus, Novi Sad
39. Kumulus DF sumpor 800 g/kg BASF SE, Deutschland BASF-Srbija, Beograd
40. Microthiol special dispers sumpor 800 g/kg United Phosphorus, Great Britain Vins 2000, Beograd
43. Sumpor prah sumpor 800 g/kg

INSEKTICIDI

46. Letol EC parafinsko ulje 790 g/l Chemical Agrosava, Београд –

47. Belo ulje EW parafinsko ulje 800 g/kg Herbos, Hrvatska Herbos Fitofarmacija,Novi Sad
48. Nitropol S parafinsko ulje 855 g/l Nitrofarm, Greece Agromarket, Крагујевац
49. Belo ulje parafinsko ulje 900 g/kg Zorka-Zaštita bilja,šabac
Биопестициди

50. F stop Bacillus subtilis soj ST1/III 15 X 1010 CFU/ml Bio-ekološki centar, Zrenjanin
51. Polyversum Pythium oligandrum Pythium oligandrum 3% (1 X 106 – 107 oospora po g)
52. Timorex gold ulje čajnog drveta (Melaleuca alternifolia) + parafinsko ulje 15 X 1010 CFU/ml Biomor, Israel Stockton,Beograd
Bioakaricidi

53. Naturalis biogard Bauveria bassiana – CBC, Italy Vins 2000, Београд
Repelenti

54. Kunilent R 12 sulfonovano riblje ulje 800 g/l Chromos, Hrvatska Pest Pan, Beograd

Savetodavac za zaštitu bilja
Ružica Đukić