Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Organska proizvodnja – konferencija PK Srbije

Organska proizvodnja – konferencija PK Srbije

rokovi sadnje Organska proizvodnja  – Konferencija “Organska proizvodnja u Srbiji – na putu ka organskom” – 27– 28. mart 2017, 10:00 ?asova, PKS, Resavska 15

 Centar za organsku proizvodnju Privredne komore Srbije uz podršku nema?ko – srpske razvojne saradnje koju sprovodi GIZ organizova?e 27. i 28. marta me?unarodnu konferenciju na temu organske proizvodnje u Srbiji.

 Cilj konferencije je da se doma?a iskustva uporede sa praksom i iskustvom u regionu i Evropskoj uniji i da se, kako to ime kaže, organska proizvodnja dalje razvija na dobrim i zdravim temeljima.

 Predava?i dolaze iz renomiranih instituta koji rade na pravnoj regulativi i unapre?enju organske proizvodnje širom sveta, tu ?e pre svega biti

Konrad Hauptflajš, menadžer sektora edukacije IFOAM-a (Me?unarodne federacije pokreta organske poljoprivrede),

Beate Huber, upravnik odseka za me?unarodnu saradnju FiBL –a (Institut za istraživanje u organskoj poljoprivredi) iz Austrije,

Sonja Karoglan Todorovi?, konsultatnt za održivu proizcodnju i ruralni razvoj iz Hrvatske.

 Teme koje ?e se obraditi tokom konferencije su zakonski okvir u organskoj proizvodnji, mere podrške, sistem kontrole i tržište.

 Kontakt: Olga Kešelj

T: 011 41 49 473

E: olga.keselj@pks.rs

izvor: PK Srbije

foto pixabay.com