Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » ORGANSKA » ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

ORGANSKA proizvodnja – koji predeli imaju prednosti

organska proizvodnja gas co2ORGANSKA proizvodnja – Poljoprivredno područja Srbije sa svim svojim uslovima imaju nesumljivo niz prednosti za povećanje broja hektara organske biljne proizvodnje tj. ukupne proizvodnje hrane. Pogledajte mapu područja  u Srbiji koja imaju prednosti za organsku proizvodnju.

Svakako da je značaj organskog vida primarne poljoprivrede višestruk, kako kvalitetom proizvoda tako i statusom egzistencije stanovništva u ruralnim sredinama. Osnovne biljne vrste na koje Srbija može da ima potencijal „organska,“ su voćarske, povrtarske i ratarske.

   Šumadija kao centralno područje sa svim svojim odlikama, pedološkim, agroekološkim tradicio nalnim resursima i shvatanjima tj. odnosom prema agraru može da ima vodeće regionalno mesto u organskoj proizvodnji.

   Uspešna organska proizvodnja počiva na zemljištu dobro snabdevenom organskom materijom, dobre strukture i vodno-vazdušnih osobina, bogatom živim svetom. Obrada zemljišta kao i sam plodored stavljaju se u prvi plan za ovu proizvodnju, kao i izbor jednogodišnjih i višegodišnjih biljnih vrsta što sve čini jedan sistem gajenja na drugačijem nivou od konvencionalnog.

   Proizvodno područje Šumadije može da na 5-10% obradivih površina uvode organsku proizvodnju sa stručnim pristupom:

   – u obradi zemljišta

   – predsetvenoj pripremi

   – plodoredom i izborom preduseva u organskoj proizvodnji

   – izborom useva

   – izborom sorte ili hibrida

   – sistemom đubrenja i

   – merama zaštite.

   Da li ćemo u budućem vremenu učiniti ozbiljan korak na ovoj vrsti proizvoda još uvek je neizvesno. Naravno osnovne uslove za to imamo kao i metode, tehnološka znanja i sl.   Neophodna su daleko veća podsticajna sredstva sa državnog nivoa.

Više informacija – PSSS Leskovac je objavio Brošura Organska poljoprivreda za poljoprivredne proizvođače iz Jablaničkog okruga. BROŠURA  ovde.

organska proizvodnja