Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Orahova muva napada plodove – juli, avgust

Orahova muva napada plodove – juli, avgust

Orahova muva – kod naših suseda u Hrvatskoj je zabeleženo još 2012. godine pojava štetnika orahove muve. Tokom jula meseca pojavljuje se štetnik koga je najbolje pratiti korištenjem žutih lepljivih ploča. Uobičajeno je da tokom avgusta meseca napad orahove muve bude intenzivan.

Tokom godine ima jedna generacija orahove muve koja nanosi najviše štete kvalitetu ploda ( oko 20% je smanjena težina ploda uz loš kvalitet ploda, sušenje ploda ). Kada se konstatuje prisustvo orahove muve znajte da je već za 10 dana polaganje jaja u zeleni omotač ploda. Broj jaja je 15 – tak po jednoj grupi, ukupno do 300 jaja po ženki / jaja su bele boje ). Posle 5 dana se izležu ličinke ( valjkaste, bledožute boje ) koje se hrane plodom , ljuska ploda tamni i postaje lepljiva – ostaje na plodu do kraja sezone. Razvoj traje 5 – 7 nedelja, zatim ličinka pada na zemlju i tokom zime preživljava u zemljištu.

Orahova muva  

Kao preventivu treba postaviti žute lepljive ploče na obodu krošnje, tako smanjujete njihov broj i dobijate upozorenje da zaštitite plod.

Primenom insekticida početkom avgusta ( odmah po pojavi tamnih pega na zelenoj ljusci ploda ) primeniti Calypso 480 SC (do­za 0,25 li­ta­ra po hek­ta­ru) mo­že da se pri­me­ni mak­si­mal­no dva pu­ta, uz ka­ren­cu od 14 da­na. Znat­no kra­ću ka­ren­cu – se­dam da­na, ima La­ser KS (0,02-0,03 %).

foto pixabay.com

Orahova muva