Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Orah nutritivna vrednost plodova vitamini,minerali …

Orah nutritivna vrednost plodova vitamini,minerali …

Orah nutritivna vrednost plodova – Plodovi oraha su ljudskoj ishrani zna?ajni zbog visokog sadržaja ulja, proteina, kompleksa vitamina, organskih i mineralnih materija koji se nalaze u vrlo dostupnim oblicima. Sadržaj ulja u jezgru se kre?e od 50 do 70 procenata što zavisi od sorte kao i od uslova u kojima je orah uzgaja. Treba znati da orah koji poti?e iz toplijih krajeva u jezgri ima manji sadržaj ulja. Veoma je bitno i da li plodovi poti?u iz unutrašnjosti krune ili sa periferije, jer plodovi unutrašnjosti sadrže više ulja. Sadržaj ulja nije presudan za kvalitet jer plodovi koji imaju manje ulja imaju ve?i procenat proteina i drugih materija.

Orahovo ulje spada u grupu delikatesnih jestivih biljnih ulja. Postupak njegove proizvodnje specifi?an izvodi se hladnim postupkom (presovanjem) jer se na ovaj na?in ?uvaju vitamini a naro?ito vitamin E koga u orahovom ulju ima u zna?ajnoj koli?ini. Ovaj vitamin je neophodan za normalan metabolizam i zdravlje ljudi. Ulje oraha se još koristi u farmaceutsku industriju pa ?ak i u slikarstvu.

Orah nutritivna vrednost plodova

Sadržaj proteina u jezgru se kre?e od 15 do 22 procenata i uglavnom se posle ce?enja ulja i presovanja jezgra koristi u daljoj preradi gde se proteini koristi za dobijanje i oplemenjivanje raznih proizvoda. Kompleks vitamina u jezgri ?ine vitamini: E,A,C,B1,B2,PP i drugi . Njihov sadržaj se kre?e od 0.1 miligrama vitamina B2 do 50 mg vitamina C u 100 g jezgre.

Orah nutritivna vrednost

Mineralne materije su zastupljene do tri procenta od ?ega je najviše zastupljen fosfor kao kalcijum fosfat dosta je visoki sadržaj kalijuma magnezijuma, gvož?a. U poluzreloj jezgri oraha zna?ajan je sadržaj joda. Jezgra sadrži od 2 do 4% še?era najviše saharoze pa je odli?na hrana za dijabeti?are. Bitno je napomenuti da jezgra ima visoku energetsku vrednost ?ak tri puta ve?u nego neke vrste mesa. Redovnom upotrebom orah u ishrani u organizam se unose i omega-3 masne kiseline bitne za rad mozga. Na kraju treba podsetiti da upotreba oraha u ishrani treba da bude umerena i izbalansirana. Jer se prevelikim unosom može veoma brzo pove?ati telesna masa.

Hranljiva i upotrebna vrednost plodova oraha – dipl. ing. Jovan Milinkovi?