Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Odlučivanje – siguran način prelaska na kabastu hranu

Odlučivanje – siguran način prelaska na kabastu hranu

selekcijaOdlučivanje – kada? Krajem razdoblja prelazne prehrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje prehrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncetrovane i kabaste hrane, a ograničava-njem količine tekuće hrane. Ako telad nisu dobro pripre-mljena za odlučivanje, stres ove operacije biće izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti odlučiva-nje treba imati pouzdane kriterijume. Na nekim gazdinstvima posmatra se kretanje TM, odnosno prirasta i tako formira kriterijum za odlučivanje. Međutim, određena TM (110,120 do 130 kg) ili dobar prirast teladi u razdoblju tekuće prehrane nije pouzdan za odlučivanje. Na obimnoj prehrani tečnom hranom, telad dobro napreduju, ali ona se ne razvijaju i tele nije dobro naviknuto na konzumiranje i iskorištavanje kabaste i koncentrirane hrane. S toga će u vreme odlučivanja zaostati u porastu.

U našoj praksi za odlučivanje najviše se koristi uzrast odnosno starost teleta. Međutim, pri dugom i obimnom dojenju često telad nisu osposobljena niti naviknuta na isključivu prehranu biljnom hranom, pa nedelje kritičnog razdoblja po odlučivanju znatno zaostaju u porastu. Inače vremenski posmatrano, razlikuje se tzv. 

  1. rano odlučivanje sa 3-6 nedelja,
  2. srednje rano (klasično) sa 8-10 nedelja i
  3. kasno odlučivanje teladi sa 12 i više nedelja.                                                                                                           
  1. Odlučivanje – siguran način prelaska na kabastu hranu

Do utvrđenog vremena za odlučivanje telad treba da se osposobe za konzumiranje i iskorištavanje dovoljne količine kabaste i koncentrovane hrane, čija hranjiva vrednost treba da im omogući daljnje napredovanje bez zastoja u porastu, kao i da konzumiranje odmah po odlučivanju znatno poveća.

Odlučivanje teladi na temelju količine konzumirane suve hrane lakše se provodi pri individualnoj nego pri grupnoj prehrani teladi. Pri grupnoj prehrani, na temelju prosečnog konzumiranja prvo treba odlučiti dobro razvijenu telad, a slabiju duže hraniti tečnom hranom i pažljivo pripremati za odlučivanje u sledećem razdoblju.

Najpouzdaniji kriterijum za uspešno odlučivanje je obim konzumirane suve hrane. To se proverava merenjem količine konzumiranog koncentrata neposredno pred odlučivanje. U dobrim ambijenta-lnim uslovima, ispitivanja su pokazala da se rano odlučivanje može uspešno provesti kada tele konzumira najmanje 350 g / dan koncentrata. Sigurniji uspeh u odlučivanju se postiže ako se pro-vodi po dostizanju konzumiranja od 400-500 g / dan koncentrata. U teladi koja se hrane i senom, konzumiranje koncentrata može se povećati kratkotrajnim izostavljanjem sena iz obroka. Ako se želi visoki dnevni prirasti, onda se telad odlučuju tek kada dostignu konzumirane koncentrate 700-800 g / dan.

dr Radosav Vujić