Friday, 19 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Obrada tla najbolji načini obrade zemljišta

Obrada tla najbolji načini obrade zemljišta

Obrada  tla – Uslovi za uspešnu obradu zemljišta. Uspešna obrada podrazumeva energično drobljenje, sitnjenje i mešanje isitnjene zemlje.

Jedan od bitnih faktora za uspešno obnavljanje strukture zemljišta je i povoljno stanje vlažnosti zemljišta.

Vlažnost utiče na veličinu lepljivosti, vlaga ublažava lepljivost. Pri sušenju „koloidi“ jako očvsnu, pri velikoj vlažnosti se rasplinu i gube svoju vezanost. Stoga pri oranju suviše suvog zemljišta plugom se otkidaju veće komadi, dok kod prekomerno vlažnog zemljišta plug svojim radnim organima zbližava čestice uništavajući mu strukturu, a pri naknadnom sušenju prouzrokuje jako slepljivanje i veliku zbijenost zemljišta.

Obrada tla najbolji načini obrade zemljišta

Zato za „dobro“oranje najbolje odgovara umereno vlažno zemljište.

Najpogodnije stanje zemljišta za obradu nazivamo „fizička zrelost“. Vlažnost zemljišta u stanju fizičke zrelosti iznosi 40 – 60% poljsko vodnog kapaciteta. Pri takvom stanju vlažnosti zemljišta, obrada se izvodi sa najmanjim utroškom sredstava, a pri tome ostvaruje se i najbolji kvalitet obrade.

Momenat fizičke zrelosti zemljišta za obradu različito traje, kod strukturnih veoma dugo, a kod nestrukturnih veoma kratko i zato se takva zemljišta nazivaju „minutnim“.

Kod nestrukturnih zemljišta pri različitoj vlažnosti ističu se dva nepovoljna momenta:

–        Plastičnost u vlažnom stanju

–        Vezanost u suvom stanju

U prvom slučaju zemljište se pri obradi „kaiša“razmazujući se uz lepljenje na plug, a u drugom se pri obradi izvaljuju „monoliti“(grudve).

Fizička zrelost zemljišta za obradu može se odrediti:

–        Laboratorijski ( sadržaj vode )

–        Iskustveno

Ni jedan, ni drugi način nisu teški, ali se greške u praksi najčešće čine zbog potcenjivanja njenog značaja , potcenjivanja uopšte vrednosti dobrog oranja.Naime, struktura zemljišta se može uništiti ako se obrađuje u previše suvom ili vlažnom stanju. U praksi se najčešće ore vlažnije zemljište, ređe je obrnuto.

Ljubodrag Pantelić, dipl.ing.

foto pixabay.com

Obrada tla najbolji načini obrade zemljišta

Smonica – Zemljište je prirodna istorijska tekovina, najveće bogatstvo svakog društva. Obradivo zemljište je najveće prirodno bogatstvo jedne nacije. Plodnost zemljišta je najvažnija osobina zemljišta, predstavlja potencijal zemljišta  i zadovoljava potrebe biljaka za hranivima elementima, vodom, dovoljnom količinom vazduha, toplinom i povoljnim fizičko-hemijskim osobinama za normalan rast i razvoj biljaka.

PSSS NIŠ dr Saša Stanković