Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Novosadska jesen od 24 – 28. oktobra 2017. – SPENS

Novosadska jesen od 24 – 28. oktobra 2017. – SPENS

Novosadska jesen je ekološka, edukativna, privredna i turisti?ka manifestacija. Odražava se u Novom Sadu, na SPENS-u od 24 – 28. oktobra 2017.

Prvi put je održana u oktobru 2004. godine na 1. spratu Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“ u Novom Sadu. Od tada se redovno svake godine održava u drugoj polovini oktobra uz u?eš?e sve ve?eg broja izlaga?a i posetilaca. Odli?na prilika da se Vaše bašte obogate novim cvetnimvrstama i plemenitim drve?em. Tu ?ete dobiti prave savete kako posaditi sadnice, negovati sadnice,  posaditi zumbul, lale, krokus …

 

Manifestacija se sastoji od:

  1. ?ETIRI IZLOŽBENE CELINE:

– izložba cve?a i sadnica

– izložba meda i zdravstveno bezbedne hrane,

– izložba suvenira, rukotvorina i starih zanata,

– tematska izložba vezana za osnovnu temu manifestacije

Novosadska jesen od 24 – 28. oktobra 2017. – SPENS

  1. STRU?NI PROGRAMI

– tribine, radionice i izložbe vezane za osnovnu temu manifestacije – iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode, hortikulture, šumarstva i pejzažne arhitekture.

– U?ionica zdrave ishrane – teoretska i prakti?na obuka o osnovnim elementima pravilne ishrane uz koriš?enje integralnih namirnica organskog porekla

  1. DE?IJI OBRAZOVNI SADRŽAJI

– tematske radionice i takmi?enja za decu predškolskog i školskog uzrasta

– Likovne i kreativne radionice

  1. KULTURNO-ZABAVNI PROGRAMI

– predstavljanje razli?itih etni?kih zajednica sa podru?ja Vojvodine

Vreme održavanja

Održava se 24  – 28. oktobra 2017.

Izložbe su otvorene za posetioce svakog dana od 9.00 do 20.00 ?asova, a ulaz je slobodan.

Novosadska jesen od 24 – 28. oktobra 2017. – SPENS

Mesto održavanja

Manifestacija se održava u holu na prvom spratu Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

– Stru?ni programi se održavaju u amfiteatru Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

–  Kulturno zabavni programi se održavaju na bini ispred Gradske kafane

– štand na kome se predstavljaju razli?ite etni?ke zajednice sa podru?ja Vojvodine nalazi se na platou u blizini bine

– U?ionica zdrave ishrane se održava na izložbi meda i zdravstveno-bezbedne hrane

Organizator: Pokret gorana Novog Sada

Suorganizator: Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Pokrovitelj: Grad Novi Sad

FOTO PIXABAY.COM