Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Nova djubriva koja pomažu postizanje visokih prinosa

Nova djubriva koja pomažu postizanje visokih prinosa

Nova djubriva –  Savremena poljoprivreda zahteva primenu novih sredstava u prihrani.To su folijarna đubriva, biljni stimulatori,đubriva sa kontrolisanim otpuštanjem hranivih materija. mikorizna đubriva. KOJE PRIMENITI ?

Folijarna đubriva

 Doživljavaju procvat uz nove izume usvajanja hraniva putem lista. Kod novih folijarnih đubriva najveća koncentracija hranive otopine koju biljka može usvojiti, a da ne ošteti list se utrostručila (npr. 63% MgO). Duže se zadržavaju na listu. Mikrohraniva su u helatnom obliku i omogućuju bržu pomoć biljci kod nedovoljne ishrane. Uz ranije „bistre“ ,proizvode se praškasta i kristalinična đubriva.

 Bez obzira na poboljšana svojstva đubriva, folijarna prihrana i dalje ostaje dopunska ishrana bilja koja se primjenjuje uz osnovnu  prihranu putem tla. Ona brzo i kvalitetno uklanja manjak pojedinog hraniva uzrokovanog lošom prihranom tla kao što su pojave antagonizma između elemenata, fiksacija ili ispiranje hraniva.

 Uloga i sastav folijarnih gnojiva:

 -sprečavaju ili leče nedostatak pojedinačnog hraniva najčešće Ca, Mg i mikroelemenata: Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn Sadrže jedan mikroelement ili više njih u smesi ili su đubrivu dodani i makro elementi.

 Primeri formulacije folijarnih đubriva sa elementima:

  • visoko koncentrirana pojedinačna mikro đubriva: 6% Fe, 11% B

  • smesa elemenata za grupu kultura sa posebnim potrebama: S+Mn+B+Cu+Zn+Fe(za kupusnjače)

  • za pospešivanje cvetanja i kvalitetnije plodove : 40% MgO++7%P?O?+B 3%+Zn 10%

  • za brzi generativni porast – 7% N:17 % P?O?:22% K?O+ 3% MgO

Nova djubriva

Biođubriva

Najnovija grupa đubriva koja se popularno zovu „ biljni stimulatori“, a mogu se primeniti i folijarno i fertirigacijom.

 Glavni izvori za biođubriva su mikroorganizmi – bakterije, gljive i alge te prirodni biljni ekstrakti. Moglo bi se reći da su ova đubriva „oplemenjiva?i ” procesa u biljci jer ih pojačavaju, ubrzavaju i poboljšavaju i da su aktivatori tla i njegove plodnosti.

1.đubriva sa aminokiselinama

 Princip : Dodavanjem L-aminokiselina biljci koje inače stvara i koristi u sintezi proteina i drugim procesima  biljka se čuva da bi lakše prebrodila nepovoljne uticaje (štedi energiju).

 Efekt: ublažavanje šteta nastalih stresnim abiotskim uslovima: mraza, visokih temperatura, tuče,suše i nedovoljne osvetljenosti ili bolja priprema biljke na loše uslove

 Proizvodi sa biljnim aminokiselinama:

  • đubriva sa biljnim aminokiselinama

  • đubriva sa mikroelementima i aminokiselinama

  • đubriva sa elementima, aminokiselinama i huminskim kiselinama

Huminske kiseline omogućuju bolje usvajanje hraniva i aktiviraju mikroorganizme u tlu i koren  „bolje radi“.

 2. Mikrobiološka đubriva

 Glavna razlika naspram ostalih organskih i mineralnih đubriva je u tome da su „živa“. Sadrže iza brane i ispi tane sojeve mikroorganizama iz tla – bakterije, gljive ili modro-zelene alge. Ti korisni mikroorganizmi su „uzeti iz prirode“, ali su proizvedeni kao čiste kulture u laboratorijskim uslovi ma za mikrobiološka đubriva.

 Princip: Unošenjem (inokulacijom) ovih đubriva, u tlo se ne unose hraniva za ishranu biljke. Ona će se radom „đubriva od mikroorganizma“ osloboditi u oblik koji će poboljšati snabdevanje biljke elementima npr. N,P,K,Fe,S. Svojim delovanjem mikro biološko đubrivo ?e podstaknuti rast korenovog sistema i povoljno uticati na druge procese u biljci i tlu.

U poljoprivredi je najrasprostranjenija mikrobiološka prihrana unošenjem bakterije roda  Rhizobium i Bradyrhizobium na većinom ratarske kulture iz porodice leguminoza. Ovde se koristi simbiotsko udruživanje tzv. kvržičnih bakterija koje žive na korenu i obezbe?uju leguminozama  azot vežući ga iz vazduha.

Mikorizna đubriva

 U novije vreme proizvode se mikrobiološka đubriva gde se za poboljšanje proizvodnje koristi mikoriza ili simbioza gljiva i korena biljaka. Ovde uzajamni korisni odnos dva organizma nije vezan samo na leguminoze već je moguć za sve kulture.

 Princip: Mikorizne gljive se povezuju s korenovim dlačicama i iz njih crpe hranu (zalihe ugljeno hidrata), a zauzvrat svojim delatnošću pomažu  biljci u:

  • lakšem primanju hraniva i vode uz jačanje korenovog sastava – dublji koren,masa korena veća i do 90%
  • jačanju otpornosti na nepovoljne uslove u tlu – npr. na sušu, zaslanjenost  tla
  • zaštiti od uzročnika bolesti – ograničavaju rast napadajući druge štetne gljive i bakterije iz tla (npr. Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Fusarium, Verticillium) pa neke od njih možemo svrstati i među biofungicide.

 Primenjuju se i đubriva sa mikoriznim gljivama kao  vrste Trichoderma asperellum  određenog soja. Primjenjuju se unošenjem u tlo nakon berbe ili 10-tak dana pre setve/sadnje,  tretiranjem semena (najčešće ratarskih kultura) i močenjem reznica i presadnica u otopini preparata.

 đubriva sa „sumpornim bakterijama

Princip: Unošenjem u tlo Thiobacillus thiooxidans ili T.ferooxidans, bakterija koje poboljšavaju oksidaciju sumpora  u tlu, povećava se kiselost – proizvodi se sumporna kiselina. Njihova uloga je jako važna u alkalnim i karbonatnim tlima jer poboljšavaju upijanje fosfora, K, Ca, Mn, Mg i neposredno deluju protiv kloroze (nedostatka Fe). Aktivnošću ovih bakterija posredno se poboljšava kondicija biljke i plodnost tla.

 Proizvodi sa algama

 Đubriva sa algama sadrže spojeve ekstrahirane iz morskih algi. Preparati sadrže hormone rasta auksine i citokinine koji pojačavaju razvoj korena , a za bolje upijanje vode i hraniva dodaju se i druge materije (npr.vitamini).

 3. Ostala organska đubriva biljnog i neživotinjskog porekla

 Svakim danom „niču“ nove vrste biođubriva , poboljšane sa nekim prirodnim sastojkom, u novim kombina cijama. Fermentirani proizvodi sa biljnim ekstraktima i bakterijama mlečno-kiselog vrenja, fotosintetskom bakterijom i kvascima također su novija đubriva .

 Mnogi proizvođači smatraju da biođubriva „niti štete niti koriste“. Ispitivanja u proizvodnji nekih kultura kod nas su pokazala pozitivne rezultate u prinosu i kvalitetu povrća,voća i drugih poljo privrednih proizvoda. Osim toga ova đubriva su velika otkrića u doba kada nastojimo ponovo uspostaviti prirodnu ravnote žu i sprečiti buduće štete u našem okolišu.

 Mineralna đubriva sa kontroliranim otpuštanjem hraniva

 U smislu ishrane bilja ova đubriva su najuspešnija. Ona biljci osiguravaju brzu, stalno iste količine i dugotrajno snabdevanje hranivima koja se uz to potpuno iskorištavaju.

  Princip delovanja: đubrivo je u obliku malih granula koje su obložene košuljicom od biljnih smola koja propušta vodu iz tla ili supstrata u granulu i dolazi do otapanja hraniva. Porastom osmotskog pritiska, uz toplo tlo, hraniva se luče u zonu korena i biljka ih kontinuirano usvaja.

 Sporootpuštajuća đubriva dolaze u različitim formulacijama i sa različitom debljinom košuljice prilagođene potrebi kulture. O debljini omota?a zavisi dužina delovanja đubriva, a ono može biti 3-4, 5-6, 8-9 pa i 12-14 mjeseci.

 Primjeri formulacija osnovnih NPK sporootpuštajućih đubriva:

 

đubrenja za:
N:P:K
3-4 mjeseci
16:11:11 + 3 MgO+ME (mikroelementi)
11:11:19 + 2 MgO + ME
5-6 mjeseci
15:9:9 + 3 MgO + ME
10:11:18 + 2 MgO + ME
8-9 mjeseci
15:9:9 + 2MgO + ME

 Na tržištu postoji i nova formulacija sporootpuštajućeg azota. Azot je u posebno patentiranom UREA obliku (sadrži 10-tak derivata UREA-e) i može se primenjivati folijarno i putem tla. U listu azot deluje 2 meseca, a u tlu 3 meseca. Ovakvim kontinuiranim otpuštanjem azota nema gubitaka isparavanjem i ispiranjem.

 Zaključak o đubrivima:

 Industrija proizvodi  šarolik asortiman đubriva za specijalne namenu i  višenamenska đubriva. Svaki novi proizvod sadrži poboljšanu formulaciju, kombinaciju sastojaka ili ima novi mehanizam usvajanja za ishranu i odbranu biljke.

 Kad savetujemo povrtare o đubrenju, uvek žele nešto novo probati, ali neizbežno pitanje na kraju je: “Koliko to košta?“ Tada se vraćamo na princip precizne prihrane gde se mora znati „čega ima u tlu“, koliko hrane treba i koliko iznosi iz tla određena kultura

 Nakon izračunavanja količine hraniva za očekivani prinos izabiru se đubriva. Njihova vriednost zavisi od učinka. Specijalna đubriva sa većom količinom i boljom kombinacijom lakopristupačnih elemenata su skuplja.

 Cenu opravdavaju druge prednosti : potpuno su iskoristiva, rezultat đubrenja je brzo vidljiv i istovremeno povoljno utiću na plodnost tla, zdravlje biljke i štite okoliš.

 Sizvor:HPK  Sunčica Dombaj, dipl. ing. agr.

foto pixabay.com

Nova djubriva

Leave a Reply