Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Naturalna razmena – semenska za merkantilnu pšenicu

Naturalna razmena – semenska za merkantilnu pšenicu

Naturalna razmena – nova dobra vest za poljoprivrednike . Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, omogući naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018 i 2019 godine.

Dobra mera koja će popraviti sastav sorti koje će se sejati na jesen i mogućnost za postizanje viših prinosa sledećeg leta u žetvi. Tako ćemo obezbediti više kvalitetne pšenice za izvoz ( pšenica sa više proteina – 12,5 % – koja na svetskom tržištu beleži višu cenu za 10 – 14 US dolara za tonu ).

Odobrena je razmena pšenice za fizička lica  nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 i ostalim pravnim licima koja su registrovana sa istom šifrom pretežne delatnosti.

Pri razmeni će se primeniti paritetni odnos semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018.  i 2019. godine :

– 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine.

– 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.

Naturalna razmena 

 Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće onima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

 Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2019. godine su:

– za fizička lica nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava,  jedna blanko potpisana solo menica.

 – za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve tri blanko sopstvene menice.

 – za zemljoradničke zadruge dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

 – za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

Maksimalna količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi.U zahtevima obavezno treba navesti količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon.

 Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

  1. Zvezdana
  2. Simonida
  3. Ilina
  4. NS 40 S
  5. Pobeda
  6. Renesansa

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona u Beogradu: 011/3239-052, 3239-425, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.

foto pixabay.com

Naturalna razmena