Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » VIKEND U VOJVODINI » Na severu Bačke – Ludoško jezero

Na severu Bačke – Ludoško jezero

Ludosko_jezero_full2

Na severu Ba?ke – Ludoško jezero

Na severu Ba?ke – Ludoško jezero. Vikend iskoristite za posetu lepotama Srbije. Na severu Ba?ke smestilo se Ludoško jezero – deo zašti?enih prostora Srbije po Ramsarskoj konvenciji. Dvanaest kilometara isto?no od Subotice nalazi se selo Hajdukovo i Ludaško jezero. Jezero i mo?vare zajedno sa Selevenjskom pustarom su izuzetno bogate najrazli?itijim vrstama ptica i istovremeno je podru?je koje je stanište retkih i ugroženih biljaka i životinja. Postoje ?etiri (od 700 m do 5500 m dužine) edukativne staze, koje kre?u od modernog Vizitorskog centra, a nalaze se na severnoj obali jezera.

Posmatranje ptica se organizuje od aprila do septembra. Pored Vizitorskog centra se nalazi i restoran, Sunjog ?arda Restoran Sunjog ?ardau kojoj posetioci mogu da uživaju u ribljim specijalitetima. Restoran se nalazi na obali Ludaškog jezera a pokriven je trš?anim krovom. ?arda je otvorena od maja do novembra. Ako krenete isto?no, nai?i ?ete na stotinu godina staru seosku ku?u, koja ima zanimljivu etnografsku, prirodnu i arheološku kolekciju predmeta na?enih u blizini jezera.

To je Rokin salaš.

Posete se mogu organizovati od sredine aprila do kraja oktobra. Uz južni obod jezera, nedaleko od Pali?a, nalazi se konji?ki centar Furioso .

-Vizitorski centar Ludaš, Hajdukovo, Prespanska 12, +381 (0) 24 753 570, http://www.ludas.rs

-Sunjog ?arda, Hajdukovo, Prespanska 12, +381 (0) 24 758 083, http://www.palic.rs

-Posmatranje ptica, Riparia, NVO +381 (0) 24 553 106, http://www.riparia.org

-Rokin salaš, Hajdukovo, Nosa, +381 (0) 64 1223 504, http://www.etnolife.org

– Furioso Konji?ki Centar

Adresa: Kostolanji Arpada 40, Šupljak

Kontakt osoba: Den? Etelka

T: +381(0) 69 343 64 58

http://www.furioso.rs

Vreme potrebno za obilazak: Ruta je duga 6 km, šetnja ?e trajati oko 2-3h. Trasa delom prolazi kroz privatne posede -Ludoško jezeo. Neophodno je poneti vodu. Ako se ruta obilazi biciklom ili automobilom put je malo duži.

1. Vizitorski centar

Prespanska 12, Hajdukovo

T +381 (0) 24 753 570

Ludaško jezero – Specijalni rezervat prirode nalazi se dvadesetak kilometara severoisto?no od Subotice. On uklju?uje Ludaško jezero i njegove obale duž sela Ludaš, Šupljak, Hajdukovo i Nosa. Pored o?uvanih prirodnih vrednosti (brojne ptice, ribe i biljne vrste tipi?ne za mo?varni ekosistem) u ovom podru?ju se nalaze i brojne kulturne vrednosti: arheološka nalazišta, zanimljivi primeri ruralne i crkvene arhitektura i tradicionalnih zanata. Veli?anstveni pejzaži, zajedno sa jezerom i njegovom visokom trskom su posebna vrednost rezervata. Obilazak rezervata prirode po?inje iz Vizitorskog centra. Dva od ?etiri staze mogu se obi?i samostalno.

Geografske koordinate: 46.1064537, 19.8261195

2. Edukativne staze ?urgo i Kireš

Staza ?urgo – Polazi od Vizitorskog centra na zapad duž Ludaškog jezera i kroz selo Hajdukovo. Posle 2700 metara dostiže se krajnja ta?ka staze – mesto ?urgo. Duž staze je postavljeno osam informativnih tabli koje podse?aju posetioce na zna?aj prirode kroz pri?e o tradicionalnom na?inu života, o jezeru, o istoriji, o biljkama i životinjama na vlažnim livadama. Staza Kireš – Polazi od Vizitorskog centra na istok, duž Ludaškog jezera i kroz selo Hajdukovo. Ruta je duga 2.300 metara i završava se mostom na re?ici Kireš. Nešto je kra?a od staze ?urgo, ali je teža za hodanje i traje oko 1 sat. Postoje ?etiri informacione table koje informišu posetioce o geološko-pedološkim karakteristikama regiona, zašti?enim biljnim vrstama, važnosti prstenovanja ptica i vodnom režimu Ludaškog jezera.

Geografske koordinate: 46.1045334, 19.8247707

3. Rokin salaš

Nosa, Hajdukovo

T +381 (0) 64 12 23 504

Sto godina stara seoska ku?a, na isto?noj obali Ludaškog jezera, sadrži zanimljive etnografske, prirodne i arheološke zbirke predmeta koji su na?eni u blizini jezera. Do ovog salaša nije stigla struja, pa se hrana i kola?i, spremljeni po starim receptima, peku u pe?i. Posete se mogu organizovati od 15. aprila do 31. oktobra.

Geografske koordinate: 46.0793994, 19.8341692

4. Furioso – Konji?ki centar

Adresa: Kostolanji Arpada 40, Šupljak

Kontakt osoba: Den? Etelka

T: +381(0) 69 343 64 58

Na zapadnoj strani Ludaškog jezera, na pola puta do jezera Pali?, nalazi se konji?ki cenat Furioso. Ture jahanja koje se organizuju, traju od sat vremena da pola dana. Za one koji nisu iskusni jaha?i, obuka je organizovana uz nadzor instruktora.

Geografske koordinate: 46.0712273, 19.8247386

korišten materijal – www.visitsubotica.rs

Posle šetnje svratite na šetalište pored jezera Pali?, probajte riblje specijalitete i vino SHIRAZ vinarije DI BONIS ne?ete zažaliti.

Cuvée  “Život te?e” – Vinarije Zvonko Bogdan

Vino odlikuje intenzivna, rubin crvena boja i prefinjena struktura sa zaokruženim, mekim taninima i dugom, aromati?nom završnicom. U ?aši se postepeno razvijaju arome zrele kupine i višnje oboga?ene nežnim mineralnim i za?inskim tonovima. Služiti ga na temperaturi od 16?C.

Nagrade:

  • San Francisco International Wine Competition 2013 – srebrna medalja
  • Concours Mondial de Bruxelles 2013 – zlatna medalja
  • Japan Wine challenge 2012 – bronzana medalja
  • Decanter World Wine Awards 2012 – bronzana medalja