Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora proteći što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se čistiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tući krave, dopustiti ulazak pasa, trčanje djece i odraslih.

Muža se može vršiti ručno ili mašinski. Pre početka muže kravama treba svezati rep. Muzač pre muže mora oprati ruke i osušiti ih. Zatim se vrši izmuzivanje prvih mlazeva mleka na crnu podlogu ili u posebnu posudu kako bi se ustanovile eventualne promene (promene boje i konzistencije).
Prvi se mlazevi nikako NE smeju izmusti na pod staje ili u ruku muzača. Ako se primete promene na mleku, mora se pozvati veterinar, a mleko nije za predavanje. Nakon toga vime se pažljivo opere mlakom vodom (dobro bi bilo uz dodatak dezinfi – cijensa) i obriše čistom krpom ili papirnatom maramicom.
Dobro je koristiti vlažne papirnate maramice koje služe za jednokratnu upotrebu i nikad ne koristiti jednu maramicu za više krava. Posle pranja vimena poželjno je vime izmasirati (rukom, ali i muzilica može masirati). Masaža vimena je podražaj koji izaziva da hipofiza počinje lučiti hormon OKSITOCIN.

Muža krava – osnove pravilne muže

 Sam postupak muže mora teći neprekidno 5-8 minuta (u vremenu izlučivanja oksitocina). Pri ručnoj muži muzač sedi s desne strane krave (tako da mu levo koleno skoro dodiruje nogu krave) i posudu u koju muze drži među kolenima. Najpre se muzu prednje četvrti vimena jer se iza njih lakše muze mleko iz zadnjih četvrti. Muzač za mužu mora koristiti samo šake. Sisa se zahvati dlanom, stisnu se palac i kažiprst i približe ostala tri prsta odozgo prema dole tako da se istisne mleko te se taj postupak ponavlja. Sise se ne smeju istezati prema dole jer to može biti opasno za zdravstveno stanje vimena.

 Mašinska muža može se vršiti u kantu ili u mekovod. Nakon što izmuzemo prve mlazeve, operemo i obrišemo vime i izmasiramo ga, stavljaju se sisne čašice. Izuzetno je važno paziti da se pre muže sisne čašice ne vuku po podu staje jer se uprljanim čašicama u muzilicu i mleko unosi veliki broj mikroorganizama što zagađuje mleko. Celo vreme muže prati se protok mleka i kad primetimo da se količina mleka počinje smanjivati, muznu jedinicu jednom rukom povučemo lagano prema dole, a drugom rukom nježno masiramo vime. Tako se vrši potpuno izmuzivanje i dobiju se poslednji mlazevi mleka koji sadrže najviše mlečne masti. U praksi se često preporučuje poslednje mlazeve mleka izmusti ručno nakon skidanja sisnih čašica. Nakon izmuzivanja zadnjih mlazeva mleka vrh svake sise potrebno je uroniti u dezinficijens, ili poprskati rastvorom dezinficijensa.

 Neposredno posle muže potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati pribor za mužu. Najpre se vrši pranje mlakom vodom i deterdžentom (hladna uzrokuje zadržavanje mlečne masti na posudama, a vruća da se belančevine zalepe ). Za pranje se koriste specijalna sredstva za čišćenje mlekarskog pribora. Ispiranje se vrši nakon temeljitog pranja i sav se pribor ocedi. Nakon toga se dezinfikuje uranjanjem u rastvor dezinficijensa.

 Zato je od izuzetne važnosti držati se osnovnih uslova za dobijanje kvalitetnog mleka, a to je temeljno čišćenje, dezinfekcija muznog aparata i opreme za mužu te prikladno čuvanje mleka do isporuke.

PSSS Požarevac      Nenad Vujčić, dipl. ing.

Muža krava – Postupak muže kod krava 

Leave a Reply