Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Muskatne sorte grožđa daruju miris vinima

Muskatne sorte grožđa daruju miris vinima

Muskatne sorte grož?a i vina imaju veliki zna?aj. Otuda su sve traženije sorte sa blagim muskatnim mirisom i sve traženiji proizvodi od grož?a, a pre svega vino sa blagim ili izraženim muskatnim mirisom.

Mirisne materije grož?a – primarne ili formirane u procesu odležavanja – sekundarne, imaju zna?ajnu ulogu u utisku o grož?u i vinu. Koli?ina mirisnih materija u grož?u zavisi od brojnih faktora. Najvažniji su: genetska osnova sorte, klima, zemljište, stepen zrelosti grož?a i dr. Karakter i kvalitet mirisa su odre?eni prisustvom brojnih terpentiskih jedinjenja.

Prema nekim autorima postoji preko 350 muskatnih vinskih sorti, sposobnih da daju razli?ite kvalitetne kategorije vina sa manje ili više izraženim muskatnim mirisom ali, u našoj zemlji danas se gaji manji broj. Sem muskatnih sorti i ostale imaju mirisne materije koje se ne mogu okarakterisati kao muskatne (npr Traminac, Sovinjon beli i dr).

U ovom tekstu ?emo Vas podsetiti samo na muskatne sorte koje se sve više traže jer poseduju nešto što potroša?e privla?i, a to je njihov specifi?an miris. Isto se može re?i i za stone sorte od kojih se pored lepog izgleda grož?a i bobica, krupno?e grozda i bobice, zahteva i da lepo, diskretno, muskatno mirišu.

Muskatne sorte grož?a daruju miris vinima

Muskatne vinske sorte

  1. Muskat žuti (Tamjanika bela)

Poti?e iz Francuske. Rasprostranjen je u svim zemljama sveta, no ne mnogo. Kod nas se sporadi?no sre?e. Ima srednje krupan grozd (130-200g), valjkastog oblika. Bobica je srednje krupna, pokožica dosta debela, žutozelene boje. Sazreva u III epohi. Nakuplja 20-24% še?era sa 5-7g / l ukupnih kiselina. U fazi suvarka može imati i 30% še?era. Tada se koristi za spravljanje prirodnih dezertnih muskatnih vina.

  1. Muskat krokan (mirisavko)

Verovatno poti?e iz Francuske. Kod nas se gaji u priobalju Tise. Ima valjkasto-kupast grozd, mase 120-150g. Bobica je srednje okrugla, zelene boje. Sazreva u II epohi, srednje pozno. Nakuplja do 22% še?era a grož?e sadrži 5-7 g / l ukupnih kiselina. U fazi suvarka koncentracija še?era dostiže 26-28%. Daje kvalitetna vina, prijatnog muskatnog mirisa.

  1. Muskat otonel (mirisavko)

Poti?e iz Ma?arske. Kod nas se gaji u Vojvodini, a sporadi?no i u centralnoj Srbiji. Grozd je mali, valjkasto-kupast, mase 100-150g. Bobica je mala, okrugla, srednje debele pokožice, žutozelene boje. Sazreva rano, krajem prve epohe. Nakuplja do 24% še?era, u fazi suvarka do 30%. Ima malo kiselina: 5-7g / l. Daje vrhunska muskatna vina koja se ?esto koriste za popravku ukusa i mirisa drugim vinskim sortama. Pošto rano sazreva, lepo izgleda i miriše, na lokalnim tržištima se može na?i i kao stona sorta.

  1. Godominka

Doma?a je sorta, novijeg datuma. Grozd je srednje krupan, valjkasto-kupast, prose?ne mase 150-200g. Bobica je srednje krupna, okrugla, pokožica žutozelene boje. Sazreva srednje pozno. Nakuplja do 24% še?era, a u fazi suvarka ?ak i do 32%. Ima 5-6 g / l ukupnih kiselina. Vina su pitka, harmoni?na, prijatne arome muskatne. Može dati i prirodna desertna vina muskatna.

  1. Neoplanta

Doma?a je sorta, novijeg datuma. Srednje krupnog grozda 120-150g, srednje krupne, ovalne bobice, zelenožute boje. Sazreva u II epohi (srednje pozno). Nakuplja 20-24% še?era i zadržava7-8 g / l ukupnih kiselina. Vina su vrhunska, muskatna.

  1. Muskat Hamburg

Dobro poznata stona sorta koja se uspešno može koristiti i za proizvodnju kvalitetnih muskatnih obojenih vina kao i kvalitetne muskatne lozova?e. Grozd je krupan, razgranat, mase i do 500g. Bobica je jajaste forme, tanke pokožice, plavocrvene boje. Sazreva u III epohi, pozno. Nakuplja do 20% še?era i sadrži 5-7 g / l ukupnih kiselina. Vina su pitka, harmoni?na, kvalitetna, muskatna.

 Pored pomenutih sorti postoje brojne introdukovane vinske muskatne sorte. Pojedine kod nas se sre?u samo u kolekcionim zasadima: Aleatico, Barantilj, Berkanuš, Burlink, Viorika, Muskat armanjski, Muskat Vir-a, Muskat ruža omiška, Muskat crni, Rizling muskatni, Fetijaska muskatna, Cvetnii i dr

Pored pomenutih, brojne su muskatne sorte kombinovanih svojstava (stono-vinske i vinsko-stone), kao i stone sorte. Od pojedinih sorti uspešno se mogu proizvesti kvalitetna vina – Muskat crveni, Muskat ada, Muskat di terasino, Muskat zlatni, Muskat kubanski, Muskat St loran, Muskat uzbekistanski, Banatski muskat, Rani muskat, Muskat dunavski, Muskat trakiski, Radmilova?ki muskat, Smederevski muskat td. ili kvalitetna lozova?a.

Neka iskustva sa gajenjem pomenutih sorti postoje, neke od njih su u fazi ispitivanja u kolekcionim zasadima.

Vladan Trandafilovi?, dipl.ing.

spec.ampelografije