Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » MREŽE čuvaju povrće od visokih temperatura

MREŽE čuvaju povrće od visokih temperatura

mreze cuvaju povrceMREŽE ?UVAJU POVR?E – Za ublažavanje sun?evog zra?enja kod nas se prodaju mreže za zasenjivanje koje podsje?aju na zelene vre?e – ambalažu za povr?e. S njima se intenzitet svetla smanjuje zavisno o gusto?i tkanja za 30-60%. Ja?ina sun?anih zraka primora?e povrtare da primene mreže jer snižavaju temperaturu pod zaštitom do 12 C.

  Uz primenu sistema “kap po kap”  prinosi se uve?avaju,a na tržištu imate proizvode kada su mnogi pretrpeli velike štete od suše i nisu uspeli da proizvedu povr?e u koli?ini i kvalitetu kao Vi.To ?e Vam višestruko vratiti uložena sredstva u mreže za sen?enje.

 Gusto?a, materijali i boja mreža za zasenjivanje

 Proizvo?a?i nude mreže koje zasenjuju od 10 – 90%. Za povr?e i za?insko bilje, ve?inu cve?a koje se kod nas uzgaja (jastu?asto cve?e, krizanteme, pelargonije, rezane irise i ljiljane) preporu?ena gustina mreže je 30-40%. Za proizvodnju tropskog ukrasnog bilja poput orhideje, fikusa i filodendrona gusto?a mreže pruža senu od 50-80%.

 Materijali za mreže su polietilen (kao i za folije) i polipropilen razli?itih na?ina tkanja što je vidljivo na slici.

Prema prostoru kojem je namenjena standardna boja mreža za zasenjivanje se koristi:

  • za rasadnike i ukrasno bilje: zelena i tamnozelena

  • za proizvodnju u plasteniku: crna ili bela zavisno o vrsti uzgajanog bilja (neke cvetnice traže belu mrežu koja upija UV i odbija sun?eve zrake)

  • za ekterijerno ure?enje – za sportske terene, bazene, terase i sli?no: dekorativna sme?a, plava i ljubi?asta

MREŽE ?UVAJU POVR?E od visokih temperatura

Obojene fotoselektivne mreže za zasenjivanje

 Novu tehnologiju u opremanju zašti?enog prostora predstavljaju fotoselektivne mreže. Kod proizvodnje mreža za zasenjivanje u materijale se dodaju specijalni kromatski dodaci. Biljka dobiva uz „zaštitni SPF faktor“ od direktnog sun?evog zra?enja i najpovoljniju kvalitetu svetla za rast.

 Upravljanje sun?evim spektrom na?in je da se u biljkama poboljša ili kontroliše:

  • vegetativni rast i veli?ina biljke

  • grananje i patuljasti rast

  • vrijeme i kvaliteta cvetanja

  • plodonošenje i obojenost plodova

  • sadržaj še?era i kiselina naro?ito u vo?u

  • spre?ava se palež

  • smanjuje se trošak vode za navodnjavanje

Upotreba hromatiranih mreža za zasenjivanje ima pozitivan ekološki i ekonomski uticaj na proizvodnju. Nema primene fitoregulatora i drugih hemijskih sredstava,a posao oko rezidbe i prore?ivanja je zna?ajno smanjen.

 Istraživanja su pokazala da crvene i žute mreže u proizvodnji stimuliraju vegetativni rast i vigor biljaka. Plave mreže poti?u patuljasti rast,sive pove?avaju grananje i grmolik izgled te smanjuju veli?inu lista.

izvor:Sun?ica Dombaj, dipl. ing. agr.

foto>bastovanstvo.rs

Leave a Reply