Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Mraz u voćnjaku , kako sačuvati pupoljke, cvetove

Mraz u voćnjaku , kako sačuvati pupoljke, cvetove

Mraz u voćnjaku – Ova zima do sada nije imala puno dana sa minus temperaturama ispod minus 15 stepeni celizijusa. Verovatno će nam tokom februara uslediti novi hladni dani sa minus temoeraturama od – 10, – 15 stepeni celzijusa. Kako možemo da preventivno delujemo na otpornost voćaka, kako zaštititi cvetove u proleće ? Pročitajte savete Suzana Jerkić Dipl. inž.poljoprivrede, smer – voćarstvo i vinogradarstvo

ZAŠTITA JABUKE OD MRAZA

Mrazevi koji se u našoj zemlji javljaju od oktobra do maja mogu oštetiti organe jabuke, a nekad i da ugroze njen opstanak. Mrazevi prema vremenu pojave mogu da se podele na:

  1. rane (jesenje),
  2. zimske I
  3. pozne (prolećne).

U našem podneblju najveće štete obično izazivaju pozni mrazevi, pa je borba protiv njih najzna-čajnija. Najdelotvornija zaštita jabuke od mrazeva postiže se pravilnim izborom sorata i položaja za voćnjak.

Rani (jesenji) mrazevi javljaju se u oktobru i prvoj polovini novembra. Oni nanose manje štete letnjim sortama nego poznim zimskim sortama jabuke (greni smit). Da bi se smanjile štete od ranih mrazeva treba izbegavati kasno prihranjivanje azotnim đubrivima I pozno navodnjavanje jabučnjaka, naročito ako se nalazi na niskim položajima (doline potoka i manjih reka).

Zimski mrazevi su normalna pojava u našim krajevima . Povoljna je okolnost što se najjačim mrazevi javljaju za vreme najveće otpornosti organa, u toku zimskog mirovanja jabuke. Sejanac divlje jabuke i vegetativna podloga A2 su najotpornije podloge prema mrazevima.

Mraz u voćnjaku

Lisni i cvetni (mešoviti) pupoljci jabuke otporniji su prema zimskim mrazevima nego kod drugih voćaka. Stabla jabuke mogu da prežive srazmerno obilna oštećenja drveta I kore, ako tvorno tkivo (kambijum) I lisni pupoljci nisu povredjeni izmrazavanjem. Kad se lisni pupoljci otvore i počne porast mladara, radom tvornog tkiva se obnavljaju oštećena tkiva. Ako mrazevi odvoje koru jabuke treba je što pre zakucati ekserima sa širokom glavom I premazati kalemarskim voskom. Jače oštećena stabla jabuke od zimskih mrazeva ne treba orezivati u proleće, ali zasad treba obilnije prihraniti azotom, a površinu zemljišta redovno obraĎivati i zalivati.

Pozni (prolećni) mrazevi u toku aprila i prve polovine maja mogu da oštete cvetne pupoljke, cvetove i zametnute plodove. Cvetni pupoljci i cvetovi jabuke osetljiviji su ako je pre pojave mraza bilo toplo vreme. Cvetovi okrenuti zemlji manje stradaju od poznih mrazeva. Zlatni delišes i Greni smit otporniji su prema poznim mrazevima nego druge privredno značajne sorte jabuke u našoj zemlji.

Radi suzbijanja poznih mrazeva primenjuju se:

  • posredne,
  • neposredne i
  • naknadne mere borbe.

Među posrednim merama borbe spadaju izbor pogodnih položaja za jabučnjak, izbor otpornih sorati, korišcenje visokog debla i nagrtanje snega oko voćaka.

Neposredne (direktne) mere zaštite jabuke protiv poznih mrazeva su:

zamagljivanje, zadimljavanje,

orošavanje veštačkom kišom,

površinsko navodnjavanje, pokretanje vazduha i zagrevanje.

Ove mere daju bolje rezultate ako se primenjuju po tihom, maglovitom i oblačnom vremenu. Medu ovim merama najbolju zaštitu pružaju orošavanje I zagrevanje.

Naknadne mere – Prskanje biljnim hormonima (giberelini, naftalin sircetna kiselina) posle poznog mraza podstiče obrazovanje ploda jabuke bez oplodenja.

 Suzana Jerkić Dipl. inž.poljoprivrede

smer – voćarstvo i vinogradarstvo

foto pixabay.com

Mraz u voćnjaku