Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Molibden pomaže biljkama u prenosu elementa Fe

Molibden pomaže biljkama u prenosu elementa Fe

molibden

Molibden pomaže biljkama

Molibden pomaže biljkama. Za normalan rast i razvoj biljaka potrebni su makro i mikroelementi koji biljke jednim delom uzimaju iz prirode a ostali deo im dajemo putem ?ubrenja. Molibden (Mo) je jedan od mikroelemenata koji se pored gvož?a, mangana, bora, cinka i bakra smatra bitnim u ishrani biljaka ali mu nije dovoljno posve?ena pažnja.

Molibden ulazi u sastav hloroplasta biljke, pa time predstavlja važan ?inilac fotosinteze. Pored toga, reguliše transport gvož?a kroz biljku i doprinosi usvajanju azota formiranog od leguminoza. Koli?ine molibdena u zemljištu su vrlo male, ali ni potrebe biljaka u molibdenu nisu velike. To se nikako ne sme shvatiti kao tvrdnja da molibden nije bitan za život biljaka, pošto pri njegovom nedostatku dolazi do krupnih poreme?aja u životu biljaka. U alkalnim zemljištima koli?ine molibdena su naj?eš?e dovoljne za ishranu biljaka.

Molibden pomaže biljkama u prenosu elementa Fe

 Me?utim, u zemljištima koja su kisela koli?ine pristupa?nog molibdena nisu dovoljne za ishranu biljaka, pa se neke od njih ne mogu gajiti na ovim zemljištima (npr. lucerka).

To zna?i da biljke koje nemaju dovoljno molibdena ne iskoriš?avaju azot u potpunosti i ne sintetišu belan?e vine,a bez toga nema ni rasta biljaka. Nedovoljne koli ?ine molibdena spre?avaju vezivanje azota iz atmosfere, pa biljke ne mogu da se hrane ovim elementom na pomenuti na?in. Molibden ulazi u gra?u fermenata koji redukuju nitrate a isto tako i u gra?u fermenata koji vezuju azot iz vazduha.

 Naime, re? je o složenom sistemu za vezivanje azota koji se zove nitrogenaza. U nedostatku molibdena listovi biljaka postaju marginalno hloroti?ni sa smotanim ili kupasto izbo?enim rubovima. Koli?ine molibdena za ishranu biljaka nisu velike pa je ?esto dovoljno potopiti seme u rastvor neke soli koja sadrži molibden da bi se podmirile potrebe biljaka. Ovo nije slu?aj samo sa molibdenom pošto je tako mogu?e davati potrebne koli?ine i drugih mikroelemenata koje su važne za rast i razvoj biljaka.

 Biljke osetljive na nedostatak molibdena:

 1. kupus,
 2. brokoli,
 3. karfiol,
 4. zelena salata,
 5. grašak,
 6. špana?,
 7. paradajz,
 8. lucerka,
 9. detelina,
 10. soja,
 11. duvan,
 12. vinova loza.

Milica Popadi?, dipl.ing. ratarstva i povrtarstva

Leave a Reply