Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

Mlečnost krava – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva, a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom  Nepovoljno deluje na tok varenja,opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja.

U obroku treba da bude ostvaren odgovarajući odnos sena, sočnih i koncetrovanih hraniva. Količina koncetrovanih hraniva u obrocima krava muzara određuje se na osnovu njihove mlečnosti.

Ukoliko je mlečnost krava veća obrok treba da bude sastavljen od većeg broja hraniva,uključujući i veće količine koncetrata.

Smeša koncentrata sa 15% proteina može se sastaviti od sledećih komponenti: zrno kukurza 70,5%,sačma suncokreta 28%,stočna so 0,5% i premiks minerala i vitamina 1% .Obrok mora da zadovolji njihove potrebe, da je količnski dovoljan,dobro izbalansiran,ukusan i da nema štetnih primesa.

Kabasta hraniva su osnovni izvor energije, ukoliko su boljeg kvaliteta biće potrebno manje koncetrovanih hraniva u obroku.Osnovna i najvažnija kabasta hraniva su: seno lucerke i kukuruzna silaža.

Mlečnost krava kvalitetna hrana uslov uspeha

U letnjem periodu treba unositi što veće količine zelene kabaste hrane. Pored zelene hrane treba dodavati i određenu količinu sena. Količina sena u obroku zavisi od od vrste i kvaliteta. Kada je seno dobrog kvaliteta dnevne potrebe mogu dostići 2 kg na 100 kg žive mere.

 Kukuruzna silaža može poslužiti kao potpuna ili delimična zamena senu.Veoma je važno da uvođenje većih količina silaže ne sme da dovede do smanjenog konzumiranja hranljivih marerija u obroku. Smanjenje konzumiranja silaže dovodi se u vezu sa prisustvom određenih enzima u njoj. Zato se preporučuje  da u obroku krava muzara pored silaže bude i mala količina sena.

 Količina silaže u obroku zavisi i od količine i kvaliteta drugih hraniva, ali može ići najviše do 8kg na 100 kg žive mere.

 Kada se seno zamenjuje kukuruznom silažom,zamenu treba vršiti na bazi njihove hranljive vrednosti.

Odnos količine:

 2,0 do 2,5 kg kukuruzne silaže imaju istu hranljivu vrednost kao 1 kg lucerkinog sena. Kravama veće mlečnosti obavezno treba dodavati koncentrat.

  PSSS Čačak   Đurčić Ljiljana dip.inž. polj.

foto pixabay.com

Mlečnost krava  

 

Leave a Reply