Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Mladi voćnjaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Mladi voćnjaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Mladi vo?njakMladi vo?njaci su zasadi u periodu intenzivnog rasta i razvoja vo?aka. To je period  od sa?enja vo?nih sadnica pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obeležjem predvi?enog oblika gajenja. Navedeni period kra?i je kod intenzivnih nego ekstenzivnih zasada. Mlade vo?ke treba redovno ?ubriti kako bi se ubrzao rast i razvoj. Od pravilnog ?ubrenja najviše zavisi brzina rasta i razvoja vo?aka. U prvoj i drugoj godini vo?ke se ?ubre pojedina?no. Zona ?ubrenja oko vo?aka treba biti nešto šira od krošnje.

Mladi vo?njaci – neophodno je djubrenje za brzi razvoj

Prve godine, po?etkom vegetacije obavlja se prihranjivanje sa 0,1 kg uree ili 0,2 kg KAN-a (Florin 6) ili 0,3 kg NPK 15-15-15 (Florin 2) po stablu. Krajem maja ili po?etkom juna obavlja se još jedno prihranjivanje s istim vrstama i istom koli?inom ?ubriva kao kod prvog prihranjivanja.

Prve godine gajenja, u osnovnom ?ubrenju vo?aka s gustim sklopom, ?ubri se po jednoj vo?ki s 0,15-0,20 kg s jednim od kompleksnih ?ubriva NPK 7-20-30, NPK 6-18-36, NPK 7-14-21S (Florin 1) ili 0,1 kg NPK 8-26-26 , NPK 10-30-20.

U drugoj godini gajenja ?ubrenje se obavlja u isto vreme i s istim vrstama ?ubriva, s tim da se koli?ina pove?a za 30 -50%.

U tre?oj godini gajenja pa nadalje, ?ubrenje se obavlja po celoj površini vo?njaka osim kod posebnih stabala, kada se dodaje 0,2 (NPK 10-30-20)–0,45 (NPK 5-20-30 S, Florin 1) kg/stablo, dok se ?etvrte godine posebna stabla ?ubre od 0,3 (NPK 10-30-20)–0,6 (5-20-30 S, Florin 1) kg/stablo.

Vreme ?ubrenja i vrste ?ubriva iste su kao i kod ?ubrenja vo?aka u rodu. Kod prihranjivanja mladih vo?aka azotom treba nastojati da se doda ve?a koli?ina ?ubriva vo?kama koje se slabije razvijaju kako bi se vo?ke ujedna?eno razvijale.

Biljana Milosavljevi?

Diplomirani inženjer poljoprivrede

za vo?arstvo i vinogradarstvo