Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Seminari » Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

Mladi poljoprivrednici – Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika „SUMP“ u saradnji sa Novosadskim sajmom i Turističkom organizacijom Novi Sad uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje 1. Konferenciju o mladim poljoprivrednicima pod nazivom „Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU“, koja će se održati u subotu 14. maja 2016. godine u 13:00 časova u sali 5, Kongresnog centra „Master“, Novosadskog sajma (Hajduk Veljkova 11, Novi Sad).

Konferencija predstavlja prvi međunarodni skup mladih poljoprivrednika u Republici Srbiji.

Na konferenciji će učešće uzeti predstavnici javnog sektora, vladinih i nevladinih organizacija i predstavnici Evropskog veća mladih poljoprivrednika „CEJA“ kao i predstavnici medija. Ovaj događaj promovisaće mlade poljoprivrednike i izazove sa kojima se oni susreću i ujedno biti prilika potencijalnim poslovnim partnerima za uspostavljanje saradnje i razmenu iskustva.

Konferencija će tematski biti skoncentrisana na iskustva mladih poljoprivrednika iz Srbije i evropskih zemalja, IPARD program Srbije a tokom diskusije razgovaraće se i o dodatnim načinima unapređenja saradnje mladih poljoprivrednika iz Srbije i mladih poljoprivrednika iz zemalja Evropske unije.

Mladi poljoprivrednici

Pozivamo sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju konferenciju.

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika (SUMP) je osnovano 2015. godine. Ono okuplja i zastupa interese mladih ljudi, koji se bave i koji žele da se bave poljoprivredom. Organizovan je kao forum za komunikaciju i dijalog između mladih poljoprivrednika, državnih i Evropskih donosioca odluka, osnovni cilj SUMP-a je jačanje i promocija mladog poljoprivrednika i inovativnog poljoprivrednog sektora.

SUMP je osnovan po uzoru na postojeća udruženja mladih poljoprivrednika u Evropskoj Uniji i ?lan je Evropskog veća mladih poljoprivrednika – CEJA.   CEJA je skraćenica od “COUNSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS” ili prevedeno na srpski “Evropsko veče mladih poljoprivednika” i predstavlja glas mladih poljoprivrednika u Evropskim institucijama. Evropsko veće mladih poljoprivednika predstavlja vise od 2 miliona mladih poljoprivrednika sa teritorije Evrope i njeno sedište je u Briselu glavnom gradu EU.

SUMP je nevladino i neprofitabilno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede, pravljenja boljih uslova za mlade ljude koji žele da se bave poljoprivredom, kao i onih koji se već bave ovom delatnošću.

Maj 2016. godine

foto poixabay.com

Mladi poljoprivrednici