Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Miner zmijolikih mina u jabučnjaku

Miner zmijolikih mina u jabučnjaku

Miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – Ova štetočina ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava leptir u pukotinama kore. Leptiri počinju sa letom pred cvetanje jabuke i polažu jaja ispod epidermisa na naličju lista tokom aprila i maja. Iz jaja se razvijaju gusenice koje se ubušuju u list i prave vijugave uske mine. Gusenice ovog minera se hrane palisadnim tkivom, stavarajući duge zmijolike mine.

Miner zmijolikih mina

Mine obično započinju od centralnog nerva lista, pa prema rubu, zatim rubom prema vrhu lista, a onda se ponovo vraćaju prema sredini lista. U svakoj mini se nalazi po jedna gusenica i mine su ispunjene ekskrementima. Progrizajući otvor na naličju lista, odrasla gusenica napušta minu i učauri se na samom listu ili na granama u belim paučinastim kokonima.

Miner zmijolikih mina u jabučnjaku

Suzbijanje se vrši zimskim prskanjem, a u toku vegetacije insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvetanja i to ako se u toku proleća na deset listova nađe jedna mina ili u toku leta ako se na jednom listu nađu dve mine. Tada je potrebna primena insekticida u vreme poleganja jaja ili najkasnije do po?etka pojave gusenica. Dinamiku populacije lisnih minera mogu regulisati i mnogi prirodni neprijatelji .

Zoran Panajotović,dipl.inž.zaštite bilja

foto pixabay.com

Miner zmijolikih