Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

mikroorganizmiMikroorganizmi  – Sve nas okružuje vazduh i zemljište. Oni su uslov života, ali to podrazumeva prisustvo SVIH organizama, među kojima su i oni koji mogu biti opasni po zdravlje životinja i ljudi.
Zemljište je glavni nosilac biljnog pokrivača, i jedino sredstvo proizvodnje ljudske i stočne hrane. Poznato je da na zemlji i u zemlji živi ogroman broj mikroorganizama. Svi oni imaju svoju ulogu u prirodi, a neki od njih mogu biti i uzročnici ozbiljnih bolesti doma?ih životinja, a samim tim posredno i čoveka.

 Glavne grupe mikroorganizama koje se nalaze u zemlji su:

  • bakterije

  • aktinomicete i

  • gljive

Na samoj površini zemljišta njihov broj je nešto manji, zbog delovanja sunčevih zraka i isparenja. Na površini nalazimo uglavnom one mikroorganizme koji se nalaze i u vazduhu. To su spore gljivica, plesni i mikroorganizmi koji potiču od životinjskih i ljudskih izlučevina.

MIKROORGANIZMI oko nas pomažu i odmažu

Mikroorganizmi i njihovi razvojni oblici, paraziti, obradom i kopanjem zemljišta dolaze na površinu zemlje i samim tim postaju pristupačniji domaćim životinjama.

Isto tako i podzemne vode mogu da izbace na površinu mikroorganizme, koji će uz pomoć Sunca i kiseonika započeti svoj razvojni ciklus. Već na dubini od jednog metra, ispod zemljine površine  temperatura zemlje više nije dovoljno visoka za razvoj patogenih mikroorganizama , zato se tu i nalaze u manjem broju.

Važno je istaći da broj i raznovrsnost mikroorganizama zavisi i od kvaliteta zemljišta. Dakle, što je zemljište bogatije organskim materijama, to će u njemu biti i zastupljen veći broj mikroorganizama.Ovo je posledica toga što organske materije predstavljaju za njih organski supstrat tj. osnovu za njihov razvoj.

Određeni patogeni mikroorganizmi nalaze se i na određenim lokacijama, a to su uglavnim zemljišta koja su zaražena otpadnim vodama iz fabrika, kožara, krvlju bolesnih životinja ilinjihovih leševia.

Potrebno je voditi računa kako se skladišti stajnjak i osoka, jer su izvor mnogih patogenih mikroorganizama. Najbolje bi bilo, ako imamo mogućnosti da stajnjak pospemo krečom i na taj ga način dezinfikujemo i učinimo bezopasnim za zemljište. Ovo je naročito važno, ako postoji određena zaraza na farmi.

Pored svega ovoga, izuzetno je važno pravilno koristiti pašnjake i livade. Naime, najbolje je stoku napasivati u ’’pregonima’’, jer na taj način prekidamo eventualni lanac parazita i sprečavamo ih da pređu na domaćina, tj. životinju. Pri svakoj zarazi u lancu prenošenja bolesti učestvuju tri faktora:

1. izvor zaraze

2. putevi prenosa

3. način širenja

Napomenućemo samo mali broj bolesti koje se preko zemlje i vazduha prenose na domaće životinje.

Iz svega ovoga možemo zaključiti da pravilnom negom zemljišta, melioracijom pašnjaka i livada, odgovornim i savesnim gazdovanjem možemo sprečiti mnoge bolesti domaćih životinja, a zemljište ostaviti bezbednim budućim generacijama na korišćenje.

 PSS Subotica

Ljiljana Uzelac dipl. ing.

Savetodavac stočarstva

foto:pixabay.com

mikroorganizmi

Leave a Reply