Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » MIKROBIOLOŠKA đubriva na zadovoljstvo semena

MIKROBIOLOŠKA đubriva na zadovoljstvo semena

krastavac zaštitaMIKROBIOLOŠKA  ?ubriva – Svim ratarskim i povrtarskim usevima za rast i razvoj potreban je azot. Leguminozne biljke (soja, pasulj, lucerla, grašak ) u zajednici sa bakterijama (rhizobijum) svoje potrebe za azotom obezbe?uju i vezivanjem azota iz vazduha. Bakterije koje žive na korenu leguminoznih biljaka formiraju kvržice u kojima se vezuje elementarni azot iz vazduha i prevodi u azotno jedinjenje pristupa?no biljkama.

Nitragin je mikrobiološki preparat koji na sterilnom nosa?u – tresetu sadrži smešu selekcio nisanih,visokoefektivnih azotofiksiraju?ih bakterija za odgovaraju?u biljnu vrstu.

MIKROBIOLOŠKA  ?ubriva na zadovoljstvo semena

 Primena mikrobioloških ?ubriva preporu?uje se kao dopuna racionalnoj upotrebi mineralnih ?ubriva,i to svake godine. Mineralni azot je potreban mladim biljkama u ranoj fazi rasta, dok se na korenu ne firmiraju kvržice. Nije dobro ako se u zemljištu nalazi ve?a koli?ina mineralnog azota, time ?e se spre?iti formiranje kvržica i time smanjiti vezivanje azota iz atmosfere.

Nitragin se nanosi na seme neposredno pre setve, tako što se razmuti u malo vode potrebno tek da se seme okvasi.Pomeša se sa semenom u vre?i ili kanti,u prostoriji ili van odnosno u hladu,bez izlaganja direktno sun?evoj svetlosti. Kesicu sa nitraginom ne otvarati pre upotrebe i ?uvati ne na nižoj temperaturi od 4°C, a rok trajanja je 9 meseci.

 Koliki je efekat inokulacije može se videti u fazi cvetanja, preko broja kvržica, odnosno ako se u centralnom delu kvržice formira crveno polje.

 PSSS Šabac Dipl.ing Svetlana Zlatari?

Leave a Reply