Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Mehanizacija je osnova uspeha – KITE

Mehanizacija je osnova uspeha – KITE

po meri

Mehanizacija JOHN DEERE

Mehanizacija u savremenoj poljoprivredi Vam daje osnovu za uspeh. Kvalitet i dugove?nost je odlika mašina JOHN DEERE. Ponovo ih u Srbiji možete kupiti od ovlaš?enog dilera – KITE d.o.o., ?iji je osniva? kompanija KITE Zrt iz Ma?arske sa 40 godina iskustva uspešnog poslovanja. U paleti proizvoda ?e biti zastupljene i poljoprivredna oprema renomiranih evropskih i ameri?kih proizvo?a?a.

Od 1. maja 2017.  ?e Vam biti omogu?eni povoljni uslovi finansiranja nabavke mašina, kvalitetan servis, originalni rezervni delovi, obuka rukovaoca mašinama.

Mehanizacija je osnova uspeha – KITE

KITE d.o.o. želi da uspostavi partnerske odnose sa svojim kupcima, da pruži bolji kvalitet proizvoda i usluga i omogu?i ostvarenje viših prinosa gajenih poljoprivrednih kultura. Pred nama je sigurno dugogodišnja  uspešna saradnja.

Pozivamo Vas da nas posetite na 84. Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu – od 13. do 19. maja 2017. godine.

DOBRODOŠLI !