Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Med Sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu

Med Sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu

Med Sajam – Prvi p?elarski  sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu, bi?e prire?en u petak, 10. i subotu, 11. novembra. Na Sajmu ?e biti predstavljena oprema i repromaterijal za p?elarstvo, ambalaža, med, p?elinji proizvodi i kozmeti?ki preparati. Tim povodom danas je na Novosadskom sajmu održana konferencija za novinare.

 Prema re?ima rukovodioca Službe za ocenu kvaliteta Novosadskog sajma, Dragana Paji?a, pored izlaga?kog segmenta u Hali “Master”, u Kongresnom centru ?e biti prire?ene tribine i predavanja namenjene p?elarima.

Med Sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu

– U saradnji sa Savezom p?elarskih organizacija Srbije (SPOS) omogu?ili smo da na predavanjima govore eminentni stru?njaci iz Srbije i inostranstva, najavio je Paji? i dodao da ?e biti održana i tribina za gra?ane u petak, od 16 ?asova, sa temom „Pravilna upotreba p?elinjih proizvoda kao preduslov za unapre?enje zdravlja“ u Hali „Master“.

Prodajna izložba na kojoj ?e biti ponu?ena oprema i repromaterijal za p?elarstvo, ambalaža, med, p?elinji proizvodi i kozmeti?ki preparati bi?e u Hali “Master”. Tu ?e se na?i košnice, satne osnove, dimilice, vrcaljke i oprema za vrcanje meda, sredstva za prehranu i zaštitu p?ela, lekovi i stimulativna sredstva, ambalaža, medonosne biljke…

Prvi sajam p?elarstva Dunavskog regiona, bi?e mesto razgovora o aktuelnim temam u p?elarskoj proizvodnji, na kojima ?e u?estvovati predstavnici republi?kih i pokrajinskih institucija, Saveza p?elarskih organizacija Srbije, kao i eksperti iz inostranstva.

– Veliko interesovanje o?ekuje se za tribinu o podršci države p?elarstvu Srbije na kojoj ?e govoriti i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimovi?, najavio je predsednik Skupštine Saveza p?elarskih organizacija Srbije, ?or?e Mrki?. Prema njegovim re?ima drugog dana P?elarskog sajma, 11. novembra bi?e prezentovani i primeri i metode kako p?elarstvo funkcioniše u Danskoj i Norveškoj, što je od izuzetnog zna?aja i velike koristi za naše p?elare.

?lan IO Saveza p?elarskih organizacija Vojvodine (SPOV), Milan Bulaji?, je istakao da je jedan od osnovnih ciljeva Saveza da što više meda i drugih p?elinjih proizvoda bude sertifikovano, jer je to i jedan od na?ina da se postigne viša cena. Kako je istakao, za sada, sertifikaciju, odnosno oznaku geografskog porekla ima samo Lipov med.

Prvi p?elarski sajam Dunavskog regiona bi?e održan 10. i 11. novembra u Hali „Master“ i Kongresnom centru Novosadskog sajma. Radno vreme za posetioce je od 9 do 19 ?asova, a ulaz je BESPLATAN.

Sve?ano otvaranje je u petak, od 10 ?asova u Hali „Master“.

izvor; sajam.net

foto pixabay.com

Med Sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu