Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Med pravi ili lažni? Evropsko tržište trpi velike štete

Med pravi ili lažni? Evropsko tržište trpi velike štete

Med pravi – više godina se vodi pravi rat sa “proizvo?a?ima” meda koji koriste še?erni sirup radi lake zarade. U Srbiji je zvani?no potvr?eno da je veliki deo tržišta preuzeo lažni med. Evropa tako?e vodi bitku za pravo potroša?a da kupuje med koji je nastao prirodnim putem.

Evropljani troše prose?no 0,7 kilograma meda godišnje ( Grci i Austrijanci vode sa 1,7 kilograma godišnje). Uvezeni med se kontroliše, ali sve su kompleksnije kontrole koje se vrše jer uvek prevaranti imaju novu varijantu da zaobi?u propise. ?ak 20% meda u EU ( koji je mešavina meda proizvedenog u EU i meda iz uvoza) je sadržao še?erni sirup ili nije dao adekvatne rezultate analize u odnosu na deklaraciju na pakovanju. Pomnožite to sa 400 miliona potroša?a u Evropi …

Med pravi ili lažni? Evropsko tržište trpi velike štete

Koriste se razne tehnike – Med od raznih mešavin se deklariše kao ?ist med, dodavanje pše?ernog sirupa, uzimanje meda iz košnica dok nije zreo ( vešta?ki se suši, dodaje polen ….). Glavni osumnji?eni je Kina – u periodu od 2000 – 2014. godine proizvodnja meda je porasla za88 % dok je broj košnica u istom periodu porastao za 21% ?? Kineske p?ele su tako produktivne? Godišnja proizvodnja u Kini je 473.600 tona, dok je u EU 161.030 tona

Velika tražnja na tržištu EU je omogu?ila da 50% uvezenog meda poti?e iz Kine.

Predlaže se novi na?in kontrole – NMR- nuklearna magnetna rezonanca. Svaka vrsta meda ima svoj li?ni otisak i sa bazom od 10.000 vrsta meda bilo bi lako utvrditi da li je med stvarno odakle piše na deklaraciji. Veliki su otpori jer bi tako mnogi trgovci ostali bez svoje zarade – uvoz bi sigurno bio zna?ajno umanjen.

Još jedan veliki problem je smanjenje broja p?ela u svetu ( pesticidi, smanjenje poljoprivrednog zemljišta …) dok tražnja za medom raste. To stvara priliku za laku zaradu. Ako proizvo?a?i prirodnog meda godišnje trpe štetu od prodaje “lažnog” meda, smanjenja broja p?ela pstoji opasnost da oni ne?e mo?i da obnove nestala p?elinja društva.

Prema nekim analizama godišnja šteta proizvo?a?a meda nekontrolisanom konkurencijom izgube 600 miliona US$. Toliko je manje ulaganja u dalji razvoj p?elarstva – ne zaboravite da 35% svetske proizvodnje hrane zavisi od o?ela !!

Med pravi ili lažni?