Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Matičnjak donosi profit Vašem gazdinstvu

Matičnjak donosi profit Vašem gazdinstvu

mati?njak list

Mati?njak donosi profit

Mati?njak može biti izvor prihoda za Vas. Mati?njak je višegodošnja zeljasta biljka, visoka 30-120 cm. Stabljika je uspravna ili se izdiže, ?etvorouglasta, razgranata.listovi su naspramni, na peteljkama, jajasti, na rubu zup?asti, malo dlakavi. Cela biljka, a posebno kada se list nagnje?i, odaje jak, veoma prijatan miris, koji podse?a na limun te je poznata i kao “limun-trava”.

 Cvetovi su beli, plavi?asto beli, bledoruži?asti ili žu?kasto beli, smeštani u pazuhu listova. Mati?njak je jedna od retkih biljaka koja je istovremeno lekovita, mirisna, ukrasna, za?inska, aromati?na, medonosna i industrijska. Raste u p?elinjacima, dvorištima, pored naselja, uz ograde i živice, po šumama itd.

Gaji se i u kulturi kao lekovita i aromati?na biljka, i u parkovima kao ukrasna biljka. Cveta od juna do septembra, a razmnožava se semenom, ali se bolji uspeh postiže deljenjem busenova i rasa?ivanjem. veoma lako se gaji.

 Kada se jednom mati?njak zapati u vašem dvorištu ima?ete ga mnogo godina, jer je dugove?na i vrlo otporna biljka kojoj odgovaraju svi tipovi zemljišta i koja uspešno podnosi razne ?udi klime i vremena. Nijedna mirisna biljka ne privla?i toliko p?ele, a osobito maticu, kao mati?njak.

Otud mu i to divno narodno ime. Matica se sva zanese i opije njegovim mirisom. Naši stariji p?elari to dobro znaju, pa pomo?u mati?njaka na jedan arhai?an, veoma zanimljiv na?in vra?aju roj p?ela koji je pobegao na neko drvo.

Pogledajte kako uzgoj mati?njaka može postati isplativa delatnost. sajt www.kucamagicnetrave.com

Mati?njak donosi profit Vašem gazdinstvu

Sastav:
Od mati?njaka se najviše ceni list, jer u ostalim organima ima malo lekovitih sastojaka, osim u cvetu, ali je cveta malo tako da nema prakti?nu primenu. Najvažniji lekoviti sastojak mati?njaka je vrlo lako isparljivo mirisno etarsko ulje. Tog ulja u listu ima vrlo malo, svega 0,01—0,1%, ali je ono tako prijatno i mirisno da se ?ovek prevari i poveruje da ga ima više. Pošto se to ulje nalazi spolja, na listu u mikroskopski sitnim bradavi?astim žlezdanim dlakama, vrlo nežnim i lomljivim, rukovanje mati?njakom mora biti veoma pažljivo. Ako se s njim stalno barata i prevr?e u toku rada, sve ?e žlezde pootpadati i mati?njak ?e izgubiti svaku lekovitost.

 List mati?njaka se mora brati pre no što se na biljci pojave cvetovi, jer u to vreme liš?e je najkrupnije i ima najviše etarskog ulja, koje je tada najmirisnije.

 
Upotreba:
Mati?njak je blag, dobar i veoma prijatan lek protiv nadimanja u organima za varenje, protiv neuralgije, ,neurastenije, ga?enja, povra?anja i proliva, za ja?anje organizma. Sam list mati?njaka, a još ?eš?e pomešan s gorkim travama (ki?icom, lincurom, gorkom detelinom, hajdu?icom, podubicom i dr.), uspešno se daje slabunjavim za poja?avanje apetita, dodatak kupkama protiv neuralgije i reumatizma.

 Etarsko ulje od mati?njaka (dobija se destilacijom s vodenom parom mati?njaka pokošenog u fazi cvetanja), je izvanredno prijatnog mirisa, koristi se ne samo u farmaciji ve?, još više, i u industriji parfema, i kozmetike.

Leave a Reply