Sunday, 20 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Malo vina, mnogo ljubavi – Klub vina Surčin

Malo vina, mnogo ljubavi – Klub vina Surčin

vinaU vinogradima srema?kim razgoropadila se zima … ne obilaze ih ljudi, ?ak ni ptice ne lete, i one se š?u?urila u zavetrinu, u kraj revera strašila, onog Strašila koje je sa Strašilijade došetao u vinograd … Zima. Još malo, još koji dan … a svega dan ostalo je do Svetog Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara koga proslavljaju ?lanovi Kluba vina Sur?in, tradicionalnom manifestacijom ” Malo vina, a mnogo ljubavi ”.

Tradicija Sremskog vinogorja svoje korene ima u Rimskom dobu, od cara Proba, te zato ne smeju iznenaditi mnogobrojna priznanja, nagrade i medalje koje su kvalitetna vina ?lanova ” Kluba vina Sur?in ” ponela.

O kvaliteti belih, crnih i roze vina za?injenih ljubavlju i tradicijom svedo?i i poverenje Sekretarijata ya privredu Grada Beograda, koji je kao svoj potencijal na Sajmu ” Etno hrane i pi?a ” širokoj javnosti predstavio ” Klub vina Sur?in ”.

Da je zaista re? o kvalitetnim vinima sazdanim od grož?a i mnogo, mnogo ljubavi, uverite se i li?no 14. februara sa po?etkom u 18 sati u prostorijama KUD Diogen u Sur?inu na manifestaciji ” Malo vina, a mnogo ljubavi ”.

Manifestacija ” Malo vina, a mnogo ljubavi ” postoji u kontinuitetu od 2007. godine. Okuplja kao izlaga?e ?lanove ” Kluba vina Sur?in ” ali i vinogradare i vinare iz ostalih regija Srbije. Tradicionalna izložba vina, uz bogat kulturno-umetni?ki program primeren kulturi vina i tradiciji Srema.

Pogledajte manifestaciju

 

mesto održavanja: Sur?in

datum: 14. Februar 2017.

organizator: Klub vina Sur?in

odgovorna osoba: Živko Sekuli?, predsednik Kluba vina Sur?in, tel.063 / 271.005

mejl: klubvinasurcin@gmail.com