Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mačiji rep treba visoku primenu agrotehnike

Mačiji rep treba visoku primenu agrotehnike

bikMačiji rep (Phleum pratense) predstavlja jednu od najvažnijih trava koja se gaji na livadama, najčešće kao čist usev. Dobro se regeneriše i daje 2-3 otkosa, a dobijena biomasa predstavlja odličnu stočnu hranu koja se koristi sveža, kao seno ili za siliranje. Reče se koristi ispašom jer biljke ne podnose dugotrajno gaženje. Vrsta je podesna za gajenje u visokoj agrotehnici. U povoljnim uslovima živi 6-7 godina. Odlikuje se  žiličastim korenovim sistemom koji prodire duboko do 60 cm. Stablo je visine do 120 cm, tanko, u donjem delu zadebljalo. Razvija puno sekundarnih, niskih stabala.  To je biljka toplije klime, ali dobro podnosi mrazeve ako je pokriven snegom. Najbolje uspeva u humidnijim područjima, jer NE podnosi sušu ni zasenu viših vrsta jer je slabo konkurentan. Navodnjavanjem se postižu najveći prinosi, ali se ne preporučuje zalivanje plavljenjem. Odgovaraju mu plodna glinovitija zemljišta i dobro uspeva i na većim nadmorskim visinama.

Mačiji rep treba visoku primenu agrotehnike

Pri zasnivanju čistog useva ili krmne smeše (sa crvenom ili belom detelinom) sa osnovnom obradom treba uneti 20 t/ha stajnjaka i NPK mineralna hraniva. Količina zavisi od plodnosti zemljišta i načina gajenja. Plitka predsetvena priprema izvodi se par dana  pre setve. Setva je rano u proleće na dubinu 1-1,5 cm. Za gustu mašinsku setvu žitnim sejalicama (čist usev) treba 10-12 kg/ha semena, a u smešama sa crvenom ili belom detelinom 4-6 kg/ha. Da bi se koristio 5-6 godina neophodne su sledeće mere nege useva: prihranjivanje, navodnjavanje, suzbijanje korova i insekata. Kasnije stasava i kosidba se izvodi u vreme izrastanja cvasti. Prinos sena je 9-12 t/ha. Ono je odličnog kvaliteta, jer sadrži do 15% ukupnih proteina.

 PSSS Mladenovac

 Violeta Veličković dipl.ing

foto pixabay.com

Mačiji rep (Phleum pratense)

Leave a Reply