Wednesday, 19 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

LUCERKIN  rilaš – Ova štetočina napada veliki broj biljaka, kao sto su šećerna repa, hmelj, vinova loza, pasulj, luk, grašak, lucerka, razne voćke. Štete su naročito velike u proleće kada se hrani mladim biljkama.

Šećerna repa i grašak u vreme nicanja mogu biti toliko oštećeni da se usev mora preorati. Imago je 9-12 mm dug, tamne boje. Rilica je kratka i debela.

LUCERKIN  RILAŠ napada mlade biljke u proleće

Elitre i vratni štit su pokriveni gustim tamno smeđim ljuspicama pored kojih se u gomilicama pojavljuju žute ljuspice. Zadnja krila su redukovana. Odrasli insekti pojavljuju se na lucerištu još u aprilu. I pored toga što se u to vreme na lucerki mogu naći sočni meki izbojci, rilaši ređe preleću na obližnje useve. Izvestan broj imaga ostaje na samom lucerištu. Za njih je karakteristično  da se hrane obično noću, tako da ih je  vrlo teško uočiti tokom dana, kada se zakopavaju u zemlju. Oštećuju lišće i pregrizaju vršne delove stabljike. Ako na jednom lucerištu  utvrdimo veći broj prema zemlji savijenih izbojaka možemo biti sigurni da je tu jak napad pomenutog rilaša. Veliki lucerkin rilaš koji je u proleće napustio lucerište, vraća se  tokom maja.

  Da bi položila jaja ženka se zakopava u zemlju na dubini od 2-5 cm, najćešće oko korena lucerke. Kako dosad nisu nađeni mužjaci ove vrste, verovatno je da su jaja neoplođena. Larva se pili posle petnaestak dana i ubuši se u koren lucerke, gde provodi čitavo razviće. Tek iduće godine u junu ona odraste i pretvara se u lutku. Tokom života koji traje godinu dana, larva prvo grize korenove žilice, a zatim prodire u glavni koren na kome pravi rupe različitog oblika. Usled oštećenja korena biljka dobija žutu boju i propada. Tokom leta na napadnutom lucerištu pojavljuju se karakteristična ,, žuta mesta “, odnosno grupe požutelih biljaka u čijim su korenovima larve lucerkinog rilaša koje potiču obično od jedne ženke. Kad oštećene biljke uginu na lucerištima se vide ,, ogolela mesta”. Suzbijanje se izvodi hemijskim sredstvima npr. Fenitrotion, Lindan...Kad je lucerište jako napadnuto preorava se i tom prilikom treba odgovarajuće  insekticide uneti u zemljište.

 Dipl. ing. polj. Šučević Svetlana

 foto pixabay.com

Lucerkin rilaš u proleće

Leave a Reply