Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » LORIST slavi jubilej – 50 godina – Dobrodošli !

LORIST slavi jubilej – 50 godina – Dobrodošli !

LORIST slavi jubilej – 50 godina Ulaze?i u drugu polovinu veka Me?unarodni sajam lova, ribolova i sporta do?ekuje posetioce ve?im brojem izlaga?a na ve?em izlaga?kom prostoru i najve?om izložbom trofeja koja ?e ove godine biti održana u Evropi.

– Ove godine obeležavamo pola veka kontinuiranog održavanja sajmova LORIST. U maksimalno iskoriš?enim izložbenim prostorima sajamskih hala direktno se predstavlja više od 400 izlaga?a iz 11 država – Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Indije, Ma?arske, Makedonije, Republike Srpske, Rumunije, Slovenije i Srbije, najavio je na konferenciji za novinare generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetkovi?.

  LORIST slavi jubilej – 50 godina – Dobrodošli !

 – Me?unarodni sajam turizma od ove godine je fokusiran na Dunavski region i novom koncepcijom u narednim godinama profilisa?e se u centralno mesto za susret poslovne publike regiona. Zemlja partner je Crna Gora, a izlaga?i dolaze i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Ma?arske. Sadržaj i ponuda, kako u izlaga?kom, tako i u kongresnom segmentu, pripremljeni su i za o?ekivanja gra?ana, ali i da zadovolje visoke standarde stru?ne publike.

sajam

IZLOŽBA VIŠE OD 500 TROFEJA

Kako je najavila Marta Taka?, direktor Vojvodinašuma, to preduze?e ?e nastupom na Lorist predstaviti lovstvo, šumarstvo, ribarstvo, ali i turizam i to na Sajmu turizma u Hali „Master”. Dan šumara ?e biti u ?etvrtak, 5. oktobar, ribolova?ki dan je petak, 6. oktobar, a dan lovaca bi?e subota, 7. oktobar.

Na samom ulazu u Novosadski sajam, u Auli, bi?e organizovani Sajam hortikulture i Sajam „Eko svet“, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Kao „prirodna spona“ izme?u svih dešavanja na Sajmištu, posetiocima ?e biti ponu?ena i edukacija.

LORIST – Zemlja partner Sajma turizma je Crna Gora. – Rekordna turisti?ka sezona produžena je nastupom na Sajmu u Novom Sadu. Uz Nacionalnu turisti?ku organizaciju predstavi?e se i lokalne, kao i opština Tivat, a bi?e prdstavljena ponuda primorja, srednjeg i severnog dela Crne Gore, najavio je konzul te zemlje u Srbiji Dragan Kankaraš.

Na Sajmu ?e nastupiti i Pokrajinska Vlada sa ?etiri sekretarijata – za privredu i turizam, za urbanizam i zaštitu životne sredine, poljoprivredu i za sport i omladinu.

– Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine ?e nastupom skrenuti pažnju na zna?aj rezervata prirode i zašti?ena prirodna dobra, kao i na zna?aj i potencijal povezivanja lovnog i eko turizam, rekao je sekretar Vladimir Gali?.

Od 3. do 8. oktobra odli?nu izložbenu ponudu oboga?uju tematske izložbe, konferencije, predavanja i takmi?enja.

Sajamovi lova, ribolova, hortikulture i ekologije traju od 3. do 8. oktobra, dok se sajmovi turizma i sporta održavaju od 5. do 7. oktobra, a Sajam konjarstva dan duže, do 8. oktobra.

izvor – Pres služba Novosadskog sajma