Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » LORIST 50. put na Novosadskom sajmu

LORIST 50. put na Novosadskom sajmu

LORIST 50. PUT – Ovogodišnji jubilarni, 50. me?unarodni sajmovi LORIST, od 3. do 8. oktobra i 50. me?unarodni sajam turizma, od 5. do 7. oktobra, okupi?e na Novosadskom sajmu 50 odsto više izlaga?a nego prošle godine, rekao je generalni direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetkovi?, dodaju?i da ?e Sajmove LORIST otvoriti ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

Cvetkovi? je na konferenciji za novinare, koja je održana na Novosadskom sajmu, rekao da je ovogodišnji LORIST, u okviru kog se održavaju i sajmovi hortikulture i ekologije, zna?ajno sadržajniji nego prethodni, a istakao je da je Sajam prilika da se lovci i ribolovci opreme za predstoje?u sezonu novom opremom, naglasivši da se posle nekoliko godina na Sajmu ponovo predstavlja Zastava oružje i da ?e sportsko i lova?ko naoružanje porodavati po fabri?kim cenama. Dodao je i da ?e tokom svih prvih jesenjih priredbi biti organizovane tematske izložbe, konferencije, predavanja i takmi?enja.

– U Kongresnom centru bi?e održano više od 20 stru?nih skupova i prezentacija, a važno je da najavimo i da ?e na štandovima izlaga?a biti više od 100 prate?ih sadržaja”. Centralna postavka na LORIST-u ?e biti Izložba lova?kih trofeja, na kojoj ?e biti predstavljneo više od 500 eksponata, što ?e biti i najve?a izložba te vrste u Evropi u ovoj godini. Jedna od najve?ih atraktivnosti na sajmu turizma bi?e i izložba “Putevima rimskih imperatora”, koju je do sada videlo oko million i po ljudi širom sveta, a prvi put u Srbiji bi?e predstavljena široj javnosti, naveo je generalni direktor Novosadskog sajma.

Cvetkovi? je istakao da je cilj da Sajmovi LORIST budu pandan Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu.

– Želja je da tokom Sajmova LORIST stavimo u funkciju celokupni otovreni i zatvoreni prostor Novosadskog sajma i to je dugoro?ni projekat na kome trebamo da radimo, kazao je Cvetkovi? i dodao da je tre?u godinu za redom Crna Gora Zemlja partner Sajma turizma.

LORIST 50. put na Novosadskom sajmu

Generalni konzul Crne Gore u Srbiji, Dragan Kankaraš, saradnju sa Novosadskim sajmom ocenio je kao veoma uspešnu i najavio da je ona proširena manifestacijom “Dani Crne Gore u Vojvodini”, koja ?e biti održana u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima tokom LORIST-a i Sajma turizma. – Sajam i ova manifestacija bi?e prilika da predstavimo sve ono što Crna Gora ima da pruži turistima, a to su pored primorja veoma zna?ajne i lepe destinacije u severnijim krajevima Crne Gore, naveo je Kankaraš, isti?u?i da upravo severni krajevi beleže ove godine žna?ajan porast broja turista i no?enja.

Pokrajinska vlada na Sajmu ?e se predstaviti sa ?etiri sekretarijata, za privredu i turizam, urbanizam i zaštitu životne sredine, poljoprivredu i za sport i omladinu.

Sergej Tamaš iz pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam rekao je da je Sajam prilika da se prikaže sve ono što je zna?ajno u oblasti turizma, te dodao da ?e, u vezi sa tim, fokus biti na promociji cikloturizma.

– Znamo da kroz Vojvodinu prolaze najve?i biciklisti?ki koridor EuroVelo staze i kroz prizmu promocije samog cikloturizma, proba?emo da predstavimo sve ono što radimo, a što se odnosi na ulaganja u biciklisti?ku infrastukturu“, rekao je Tamaš.

Po njegovim re?ima, najzna?ajnije turisti?ke destinacije Vojvodine posetioci ?e mo?i da vide uz pomo? 3D virtuelnih nao?ara.

– To je najsavremeniji na?in prezentacije. Svaki posetilac ?e imati priliku da kroz 3D nao?are vidi sve najzna?ajnije turisti?ke lokacije u Vojvodini, istakao je Tamaš dodaju?i da ?e zna?ajan deo aktivnosti biti usmeren i na promociji Edukativnog centra.

 LORIST 50. put na Novosadskom sajmu

?lan Gradskog ve?a za sport i omladinu, Ognjen Cvjeti?anin, rekao je da Sajam sporta nikada nije imao bogatiji sadržaj. – Pripremljeni su brojni programi koji imaju za cilj popularizaciju i omasovljenje sporta. Preko Saveza za školski sport ?emo pokušati da privu?emo što više škola i ispromovišemo i ove godine nastavak programa Sport u škole. Vodili smo ra?una i o tome da u programe budu uklju?eni svi zainteresovani za sportske aktivnosti. Tu su i promocija i omasovljenje rekreacije i sportski klubovi sa teritorije Grada Novog Sada, kojima se toliko ponosimo, rekao je izme?u ostalog Ognjen Cvjeti?anin, ?lan Gradskog ve?a za sport i omladinu.

Asen Stojanov, iz Saveza za konji?ki sport Srbije, istakao je da ?e u okviru Sajma konjarstva biti održana takmi?enja u tri discipline – preskaknju prepona, od 5. do 7. oktobra, vožnji zaprega 7. i 8. oktobra, a da ?e takmi?enje u dresurnom jahanju biti poslednjeg dana Sajma, 8. oktobra.

Sajmovi lova, ribolova, hortikulture i ekologije traju od 3.do 8. oktobra, dok se sajmovi turizma i sporta održavaju od 5. do 7. oktobra, a Sajam konjarstva traje dan duže, do 8. oktobra.

Kompanija Generali Osiguranje Srbija, Strateški partner Novosadskog sajma, kao Generalni spozor podržava prve jesenje priredbe na Novosadskom sajmu i promoviše svoje nove proizvode i usluge, rekao je Leonid Babi?, direktor Regionalnog centra Vojvodina GOS.

Radno vreme priredbi je od 10 do 19 ?asova. Porodi?ni dan je u petak, 6. oktobra kada cela porodica, sa decom do 16 godina, bez obzira na to koliko ih ima, može da poseti Sajam uz jednu kupljenu ulaznicu koja košta 300 dinara. To je i cena pojedina?ne ulaznice, dok u kolektivnim posetama, (za grupe ve?e od 15 ljudi) ona košta 200 dinara po osobi.

izvor sajampress