Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

 

Karakteristika rase je potpuno pigmentirana crveno-smeđa boja dlake tela, sa svetlijim krugovima oko očiju i svetlijom njuškom i dlakom između butova. Sluznice su ružičaste boje. Ova rasa živahnog temperamenta odlikuje se dugim trupom, širokim leđima i ekstremno muskuloznim butovima, što čini osnovu za visoke vrednosti klaničnih osobina. Relativno duge i blago oborene sapi krava i niže težine teladi pri rođenju (ženska 36 i muška 39 kg), omogućuju teljenja bez većih poteškoća. Čak oko 92% porođaja protiče bez potrebe za pomoći, a kod prvotelki teška teljenja su ispod 5%. Krave sa završenim porastom su teške oko 800, a bikovi 1.100 kg.

Limuzin rasa goV-397 Tarasveda za uzgoj krava – tele

Grla limuzinske rase postižu zadovoljavajuće priraste u porastu i tovu. Ako se junad nakon odbijanja intenzivno hrane, postižu sa oko 10 meseci telesnu masu od 350 do 400 kg, a sa 12-14 meseci 450-500 kg, ostvarujući dnevne priraste od oko 1.200 g.

krava - tele
Sistem krava – tele

 Limuzinska rasa se posebno ističe visokim randmanom klanja, od 62 do 65%, i po tome čini sam vrh kod tovnih goveda. Tome doprinose niske proporcije masti i kostiju u trupu. Meso je nežno i finog ukusa, a mast je u njemu povoljno raspoređena unutar i između mišićnih snopića.

 Zbog lakih teljenja, limuzinski bikovi su naročito pogodni za ukrštanje s drugim rasama, posebno mlečnim. Takva ukrštanja kod nas s crno-belim i crveno-belim mlečnim kravama dala su meleze koji su imali veće dnevne priraste u tovu, veći randman trupova i veće učešće mišićnog i masnog, a manje koštanog tkiva u polutkama, u odnosu na grla čiji su očevi bili holštajn bikovi.

 savetodavac Zoran Kozlina

foto pixabay.com

Leave a Reply