Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Lešnik je zahvalan – važan je izbor sorti

Lešnik je zahvalan – važan je izbor sorti

lešnik je zahvalanLešnik  je zahvalan – IZBOR SORTI LESKE –  Prilikom izbora sorte leske treba obratiti pažnju na ponašanje sorte prema uslovima sredine, odnosno otpornost na bolesti i šteto?ine, niske temperature, nedostatak vode itd. Presudnu ulogu može da ima i tržište – namena proizvodnje. Za stonu upotrebu pogodniji su krupniji plodovi, atraktivnog izgleda i oblika, dok su za industrijsku upotrebu pogodniji sitniji plodovi.

„Ennis“ je ameri?ka sorta lešnik koja se brzo proširila u Evropi. Karakterišu je krupni plodovi i kasni po?etak vegetacije.

„Tonda gentile delle lange“ najzna?ajnija je sorta leske u našoj zemlji. Srednje je bujna. Formira dosta izdanaka. Stranooplodna je sorta. Loptast do loptasto spljošten plod ima tanku i tvrdu ljusku.

„Tonda gentile romana“ sazreva srednje kasno, po?etkom septembra. Otporna je na pozne prolec?ne mrazeve. Plod je srednje krupan (2,7 grama), okruglast, tamnosme? i lako ispada iz omota?a. Sitno, okruglasto i ?vrsto jezgro ima randman 44 – 46 odsto.

„Tonda di giffoni“ je u toplijim krajevima veoma rodna i kvalitetna sorta lešnik. Sitno, okruglasto jezgro je belo i lako se odvaja od pokožice.

lešnik Sorta „Istarski dugi“ formira srednje bujan do bujan razgranat žbun. Formira dosta izdanaka. Relativno je otporna na mraz. Sitno, žuc?kastobelo, aromati?no i ukusno jezgro ima randman oko 46 odsto.

„Cosford“ je sorta koju karakterišu sitni do srednje krupni plodovi (oko 2,5 grama) izduženog oblika

Sorta lešnik „Barcelona“ sazreva u avgustu. Ima krupan plod mase oko 3,3 grama. Randman jezgre je oko 45 odsto.

Lešnik  je zahvalan – važan je izbor sorti

„Negret“ je sorta lešnik koja u proseku daje 2,5 ploda u grupi, a randman jezgre je oko 48 odsto.

„Daviana“ je sorta dobre rodnosti, srednje krupnih plodova, sa randmanom jezgre oko 51 odsto.

„Rimski“ daje krupne plodove (oko 3 grama) koji lako ispadaju iz omota?a. Svetlo- sme?a debela ljuska lako se odvaja od jezgra, koje je slatko, ali nije aromati?no. Randman je 44 – 45 odsto.

Lešnik „Nocchione“ je sorta  koju karakterišu loptasti, srednje krupni plodovi (2,7 grama) sa randmanom oko 38 odsto.

„Halski džin“ sazreva krajem avgusta i po?etkom septembra. Randman jezgre je oko 40 odsto.

Savetodavac za voc?arstvo i vinogradarstvo

Dipl. Inž. Dejan Jocic?

PSSS Jagodina