Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Lekovito bilje, moguća zarada do 4.000 eura/ha

Lekovito bilje, moguća zarada do 4.000 eura/ha

muskatna žalfijaLekovito biljei  zarada – Za gajenje lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra, ali prihod doseže i do 6.500 evra po hektaru. Za uzgoj nane, kamilice, nevena i drugog lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra po hektaru, dok prihod od ovog biznisa iznosi od 2.500 do 6.500 evra po hektaru.

Iako je proizvodnja lekovitog bilja mnogo ispod nivoa koji bi se na našem podneblju mogao dosti?i, izvoz iz Srbije za poslednjih sedam godina porastao je za 51,5 odsto i dostigao vrednost od 5,5 miliona evra u 2014.

Ljubica Stojanovi?, predsednik udruženja Lincura, isti?e da je uzgoj lekovitog bilja isplativiji od bilo koje druge poljoprivredne proizvodnje.

“Najperspektivnije je gajiti mati?njak zato što, za razliku od kamilice, koja je jednogodišnja biljka, živi više od 10 godina. U kamilicu svake godine mora ponovo da se ulaže, a od mati?njaka se 10 godina ubira prihod uz minimalna ulaganja”, kaže Stojanovi?eva.

Dr Dragoja Radanovi?, direktor Instituta za prou?avanje lekovitog bilja “Dr Josif Pan?i?”, isti?e da je u Srbiji pogodno tlo za lekovito bilje, a naro?ito za proizvodnju kamilice, pitome nane, mati?njaka, mora?a i nevena.

Ekonomista Miroslav Zdravkovi?, urednik portala Makroekonomija, isti?e da je izvoz lekovitog bilja iz Srbije pove?an sa 3,6 miliona evra u 2008. na 5,5 miliona evra u 2014, ali da je smanjeno u?eš?e u ukupnom svetskom izvozu.

“Lekovito bilje iz Srbije najviše se izvozi u Nema?ku, BiH, Crnu Goru, Švajcarsku i Španiju. U 2015. postignuta je rekordna koli?ina izvoza, pove?ana je sa 1.755 na 1.935 tona, ali je smanjena jedini?na cena izvoza sa 3.118 na 2.763 evra po toni”, kaže Zdravkovi?.

beli slezBeli slez

2.100 € ulaganje po hektaru

5 € cena po kg kocke

1.300 kg prinos po hektaru

6.500 € prihod po hektaru

4.400 € profit po hektaru

Neven

lekovito bilje cvetni pojas1.850 € ulaganje po hektaru

4 € cena po kg cveta

1.000 kg prinos po ha

4.000 € prihod po ha

2.150 € profit po ha

 

Bosiljak

bosiljak1.200 € ulaganje po ha

1,25 € cena po kg

2.000 kg prinos po ha

2.500 € prihod po ha

1.300 € profit po ha

Kamilica

kamilica uspešan uzgoj1.200 € ulaganje po hektaru

5 € cena po kg cveta

500 kg prinos po ha

2.500 € prihod po ha

1.300 € profit po ha

Žalfija

zalfija biljka1.700 € ulaganje po ha

2 € cena po kg

2.500 kg prinos po ha

5.000 € prihod po ha

3.300 € profit po ha

(Izvor: SrbijaDanas.com)