Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Ledeno vino za trenutke sreće

Ledeno vino za trenutke sreće

Ledeno vino (Eisvein ili ice vine) je aromati?no vino žute boje, specifi?nog slatko-kiselog ukusa koje se tradicionalno dobija berbom i presovanjem zamrznutih bobica pri temperaturi od najmanje -7 ° C.  Bobice okovane ledom beru se vrlo pažljivo, isklju?ivo rukom, u ranu zoru, po mraku jer se sve mora završiti pre jutarnjeg sunca.

 Zbog svoje specifi?nosti ledeno vino je vrlo retko i ubraja se me?u vrhunska predikatna vina koja se dobijaju od grož?a isklju?ivo preporu?enih sorti, koje dozreva u izuzetnim godinama i izuzetnim uslovima. Bere se i prera?uje na specifi?an na?in, zbog ?ega se i odlikuje jedinstvenom kvalitetom. Ubraja se u retka vina koja se dobijaju od sasvim zrelog ili ve?im delom na ?okotu prosušenog grož?a branog nakon uobi?ajenog roka berbe. To su vina sa niskim procentom alkohola (naj?eš?e oko 8% vol.). Vrlo su skupa, jer boca ovog vina dostiže cenu i do 250 evra, a ona izuzetna prodaju se isklju?ivo na aukcijama, na kojima ?ak i mla?a od uobi?ajenih 30-50 godina postižu vrtoglave cene (ledena vina se mogu pohvaliti i ekstremno dugim životom). Na primer, ledeno vino proizvedeno od sorte rizling iz 1992. na aukciji je postiglo cenu od 2.600 tadašnjih nema?kih maraka!

Ledeno vino za trenutke sre?e

 Kako su za ledeno vino presudni klimatski uslovi, a ne sorte, za njegovu su proizvodnju pogodne mnoge. Uz graševinu i rizling, koje najbolje podnose odložene rokove berbe, ledenom vinu pogoduju i ostale sorte, kao što su traminac, pinot, šardone….

 Uz ostale preduslove i godina mora biti izuzetna jer ledena vina ne nastaju svake sezone nego svake tri-?etiri godine.

 Najkvalitetnija, najcenjenija i, svakako, najskuplja vina nastajala su, a i danas nastaju u zemljama sa vekovnom tradicijom – Austriji i Nema?koj, kojima u poslednjevreme, naro?ito zadnjih 15 godina, ozbiljno konkuriše i pridošlica s ameri?kog kontinenta – Kanada, zemlja sa dugim i oštrim zimama.

 Kako se dobija ledeno vino?

 Ledeno vino se dobija berbom i presovanjem zamrznutih bobica pri temperaturi od najmanje -7 ° C.

 I danas se ledeno vino dobija na tradicionalan na?in koji podrazumeva dugotrajan i vrlo riskantan proces u specifi?nim makro i mikro klimatskim uslovima. Grož?e se ne bere u vreme ostalih berbi, ve? se ostavlja do zimskog perioda, kako bi se bobice zamrzle. Grož?e, naravno, berbu mora do?ekati sa?uvanih i zdravih bobica, što je jedan od osnovnih preduslova za ledeno vino.

 Bobice se potom beru tek nakon što je temperatura u nekoliko prethodnih dana bila niža od -7 ° C. U Kanadi vlada pravilo da bobice moraju biti smrznute na -8 ° C najmanje pet dana, a u Austriji i Nema?koj beru se pri temperaturi izmedju -8 do -10 ° C, dok idealna temperatura ide ?ak do -15 ° C.

 Bobice se odmah nakon berbe cede vrlo polako i pažljivo još u zamrznutom stanju, pri ?emu ledeni kristali zamrznute vode ledeno vinoostaju u ?vrstom stanju u presi i ne ulaze u mošt, a polako, kap po kap, gust poput meda, prolazi samo jako koncentrisani sladak sok koji sadrži velike koli?ine še?era. Naravno, od smrznutih bobica se dobija mala koli?ina mošta, ali zato jako koncentrisanog.

 Od lepljivog, gustog, aromati?nog i slatkog grož?anog soka koji sadrži visok udeo koncentrovanog še?era, vo?nih kiselina i razli?itih vo?nih aroma posle se polako, isklju?ivo na prirodan na?in, fermentiše u izuzetno aromati?no ledeno vino. Ledeno vino potom sazreva u bocama u kojima svoju optimalnu zrelost postiže tek nakon tri do pet godina.

 Pije se uz pitu od jabuka ili kajsija.

Autor: Snežana ?akovi?

 Izvor: AgroBiznis magazin