Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » Lavanda Srbija – uslovi gajenja, tip zemljišta

Lavanda Srbija – uslovi gajenja, tip zemljišta

Lavanda Srbija – Lavanda razvija snažan korenov sistem sa velikom brojem žila. Neke žile prodiru duboko u zemlju, dostižu?i dubinu i do 4 m. Koren je veoma jake usisne mo?i. Nadzemni deo se sastoji od brojnih stabala koja dostižu visinu  50-80 cm. Grane u donjem delu su odrvenele a u gornjem su zeljaste i završavaju se cvastima.  Liš?e i gtane su obrasle srebrnastim maljama tako da cela biljka ima sivozelenu boju.  Listovi su naspramno pore?ani na stablu.  Neke forme razvijaju više liš?a, neke manje.
Cvetovi su sitni, sakupljeni u klasoliku cvast, a raspore?eni u 5-9 pršljenova na vrhovima grana. Boja cvetova može biti: bela, svetloplava, plavoljubi?asta pa sve do tamnoljubi?aste.  Od po?etka cvetanja do punog cvetanja pro?e 20-25 dana a do kraja cvetanja 30-35 dana. Uglavnom cvetovi lavande imaju plavoljubi?astu boju. Seme je sitno, crne boje i sjajno. Biljka je otporna na mrazeve, podnosi mrazeve i do -30 stepeni.  Vegetacija biljke po?inje ve? pri temperaturi vazduha od 9 stepeni (obi?no je to prva polovina aprila). Lavanda je veoma otporna i prema suši. Mo?an korenov sistem otpornost prema niskim temperaturama i suši omogu?uju da se lavanda može uspešno koristiti u zaštiti zemljišta od erozije.

Lavanda Srbija – uslovi gajenja, tip zemljišta

Lavanda je biljka toplih krajeva koja ima velike potrebe za svetloš?u i toplotom. Uspešno se gaji i na nižim terenima od 150-300 m gde proizvodnja pokazuje zadovoljavaju?e rezultate.  Zasade lavande treba podizati na južnim nezasenjenim  i od vetra zašti?enim ekspozicijama. Uspeva na svim zemljištima, samo ako u njima ima dovoljno kalcijuma. Najviše joj pogoduju laka propostljiva i kre?na zemljišta. Zemljišta na kojima uspeva vinova loza odgovaraju i lavandi, kao višegodišnja vrsta na istom zemljištu ostaje više godina pa se ne uvodi u plodored. Veoma je osetljiva  na korove, naro?ito dok je mlada.

PSSS Valjevo
Snežana Stojkovi?-Jevti?
foto pixabay.com

Lavanda Srbija – uslovi gajenja, tip zemljišta