Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » LA FARGE – Moje gazdinstvo krediti

LA FARGE – Moje gazdinstvo krediti

kredit moj dom

KREDITI

KREDITI NULA KAMATE – JEDNOSTAVNA I SIGURNA GRADNJA – LAFARGE MOJE GAZDINSTVO! Nakon po?etnog uspeha i potvrde koncepta kredita za kupovinu gra?evinskog materijala, Lafarge BFC u saradnji sa Pro Credit bankom nastavlja sa ponudom posebne linije kredita namenjene poljoprivrednicima, kao izuzetno zna?ajnom segmentu naše privrede i zna?ajnoj grupi krajnjih korisnika gra?evinskih materijala.

Ideja Lafarge Moje gazdinstvo kredita je da se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, omogu?i da na jednostavan i siguran na?in uz najpovoljnije uslove obezbede kvalitetne materijale za gradnju – Lafarge cemente (Profi i Standard) i Multibat (vezivo za zidanje i malterisanje), gotov svež beton, ali i ostale gra?evinske materijale koji su im potrebni: https://www.youtube.com/watch?v=DzUMsteor00

Moje gazdinstvo krediti su fiksni, dinarski ili indeksirani u evrima (prema izboru klijenta), bez u?eš?a i dodatnih troškova obrade, sa kamatnom stopom ve? od 0%, kod jednogodišnjih dinarskih kredita. Postoje okvirna ograni?enja vrednosti kredita (do 1.000.000 dinara, odnosno 20.000 evra), ali je mogu?e i odobravanje viših iznosa u skladu sa potrebama i mogu?nostima kupca. Naravno, ovako povoljni uslovi su mogu?i zahvaljuju?i u?eš?u Lafarge-a i stovarišta u troškovima finansiranja, kao i preuzimanjem dela troškova od strane banke. Krediti se odobravaju na jednostavan na?in i u postupku posebno prilago?enom poljoprivrednim proizvo?a?ima.

lafarge baner 640

MOJE GAZDINSTVO

Lafarge Moje gazdinstvo krediti su pravi izbor za svako poljoprivredno gazdinstvo koje planira gradnju i najpovoljniji na?in da se obezbede kvalitetni materijali za gradnju, bilo da su potrebna nova skladišta, silosi za žitarice i uljarice, proširenje proizvodnih pogona, renoviranje staja, prostora za stada, objekata za sušenje i skladištenje plodova, betoniranje platoa i staza u dvorištu ili bilo koji drugi objekat.

Sve dodatne informacije, kao i lokacije i kontakti stovarišta putem kojih se mogu realizovati krediti, dostupne su putem internet stranice http://www.lafargemojagradnja.rs/mojegazdinstvo-krediti.php.