Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Kvote za šećer više ne važe, tržište raste

Kvote za šećer više ne važe, tržište raste

Kvote za šećer –  predviđa se smanjenje  zaliha na svetskom tržištu nakon što je   EU ukinula kvote na proizvodnji i prodaji  nakon skoro 50 godina ( uvedena je 1968. godine). Prestanak važenja kvota znači da nema više granica za proizvodnju ili izvoz, čime se proizvodnja može prilagoditi potražnji na tržištu i unutar i van EU.

Analiza Evropske komisije pokazala je da će to izazvati skok proizvodnje šećerau periodu između 2016. i 2026. godine proizvodnja šećera EU  porasti za šest posto, a proizvodnja alternativnog zaslađivača, Isoglukoza, mogla bi se utrostručiti sa 700.000 tona na 2,3 miliona tona.

S druge strane, uvoz će i dalje padati sa 3 na 1,8 miliona tona, a očekuje se porast izvoza s 1,3 miliona tona na 2,5 miliona tona. Ovogodišnja berba će , prema predviđanju, biti za 20 posto veća (20,1 miliona tona). Ovo povećanje proizlazi iz povećanja površine i većih prinosa.

Cena šećera na tržištu EU je bila oko 500 eura za tonu. Tokom planskog podsticanja proizvodnje šećerne repe u EU je uloženo 5,6 milijardi eura ( period 2006 – 2010. ) što je uslovilo izuzetan rast proizvodnjei stvorilo probleme proizvođačima. Kvote su bile nešto iznuđeno i sada je usledilo njihovo ukidanje zbog daljeg rasta i razvoja tržišta.Visoka cena u tim zemljama je bila rezultat slabih prinosa i zatvorenosti tržišta raznim dozvolama, poreskih opterećenja…

Direkcija za šećer rekla je kako su trgovci i mlinari uvezli 300.000 tona šećera u avgustu pre 31. kada je došlo do uvođenja poreza na jeftin šećer iz Brazila. 

Rusija od početka proizvodne sezone  beleži više od 2 miliona tona šećerne repe – 75  šećerana je   počelo proizvodnju u tekućoj sezoni,  obrađuje se više od 360.000 tona šećerne repe na dan. Obavljena rekonstrukcija i modernizacija  šećerana pomogla je povećati dnevnu proizvodnju šećera u Rusiji na 53.500 tona, što je 3 puta više od nivoa potrošnje.