Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

Kupus zahtevi za vlagom – Kupusnja?e imaju nižu evapotranspiraciju od ostalih mnogih povrtarskih useva, jer im je liš?e prevu?eno tankom voštanom prevlakom i svetlije je boje – odlikuje se niskim pritiskom ?elijskog soka, slabom usisnom silom korena, koji je plitak te zahtevaju povišenu vlažnost zemljišta.

– Deficit vode u bilo kojoj fazi razvoja manifestuje se na umanjenje prinosa.

Kupus se gaji kao:

– rani

– srednje rani

– kasni

– postrni usev.

Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

Kratke je vegetacije, omogu?uje dve žetve godišnje, gaji se kao drugi i postrni usev  – obzirom da se gaji za vegetativnu masu, zahteva povišenu vlažnost zemljišta i ima umerene zahteve prema toploti, neki ga svrstavaju u hidrofilne biljke – Proizvodi se iz rasada, koji se gaji u zašti?enom prostoru za rani ili u otvorenom polju srednje rani i kasni kupus

-Navodnjavanje rasada je obavezno , neophodno je održavati umerenu ali dovoljnu vlažnost zemljišta -zalivanja se izvode empirijski kada se površinski sloj prosuši

zalivne norme su male, prokvašava se sloj 10 / 15 cm , u po?etku 2-3 l /m2, kasnije 4-6 l/m2 – u vremenu kaljenja rasada i ukorenjavanja izostavljaju se zalivanja da bi biljke razvile mo?niji korenov sistem, koji se osposobljava da koristi slabije rezerve vode , što omogu?uje bolje primanje posle rasa?ivanja -potrebe rasada za vodom su razli?ite i variraju u širokom rasponu 80-160 mm u zavisnosti od uslova i na?ina proizvodnje -posle rasa?ivanja zahteva 380-500 mm vode u zavisnosti od klimatskih uslova (Futoški 380-410 mm.

 – zalivni režim je pojednostavljen – prvo zalivanje obavlja se posle rasa?ivanja, normom 15-30 mm -drugo zalivanje je posle 3-5 dana , kada se popunjavaju prazna mesta 20-30mm – kada se rasad primi prvi 10-15 dana (kod ranih 15 dana pa i duže, kod kasnih 10 dana , sobzirom da se rasa?uje krajem jula kada su temperature visoke) ne treba zalivati , radi što boljeg ukorenjavanja biljaka – Vegetaciona zalivanja su po turnusu u modificiranom obliku -dužina turnusa se odre?uje u svakom konkretnom slu?aju u zavisnosti od sorte, klimatskih uslova i zemljišta – Kod ranih sorata u po?etku turnusi su 8-15 dana, a kasnije u fazi intenzivnog porasta i obrazovanja glavica 5-9 dana -Kod kasnih sorata turnusi su u po?etku kra?i 5-9 dana apotom 8-15 dana

 TEHNI?KI MINIMUM VLAŽNOSTI 80% PVK

 – Niža vlažnost usporava formiranje glavica, ostaju sitne i mekane

– Kupus je posebno osetljiv na promenljiv tok vlažnosti zemljišta, posebno u fazi formiranja glavica , i tehnološkog zrenja. Ako zemljište zasuši, potom se obilno navlaži dolazi do pucanja glavica

– Norma navodnjavanja i broj zalivanja zavise od uslova godine, prvenstveno od rasporeda i koli?ine padavina 3-8 i više zalivanja, zalivne norme su male jer je visoka predzalivna vlažnost, prokvašava se sloj 30-40 cm

–  Na?ini  zalivanja: BRAZDAMA I OROŠAVANJEM

Potrebe za vodom i režim navodnjavanja karfiola kao i ostalih kupusnja?a je isti ili sli?an kao kod kupusa, stim što se moraju poštovati specifi?nosti vrste, vreme proizvodnje, evapotranspiracioni zahtevi spoljne sredine, klima, zemljište

 Izvor: psss Agroznanje d.o.o. Zaje?ar Valentina Aleksi?, dipl.ing. melioracija zemljišta i voda

Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

Leave a Reply