Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Kupus crna trulež može smanjiti dobit proizvođača

Kupus crna trulež može smanjiti dobit proizvođača

Kupus crna trulež – U usevu kupusa registrovana je pojava crne truleži kupusa koju izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv.campestris. Listovi su oboleli od ivice liske, nervi dobijaju mrku boju u okviru žutih delova lista, nekroti?ne pege imaju izgled slova „V“. Nakon izvesnog vremena celo list vene i požuti. ?esto dolazi do pojave sekundarnih patogena koji dodatno izazivaju vlažnu trulež. Pod uticajem sekundarnih parazita glavice kupusa se pretvaraju u sluzastu crnu masu neprijatnog mirisa.

Patogenu pogoduju toplo i vlažno vreme za razvi?e – topli dani ( 24 – 29 0C) i prohladne no?i (10-12 0C). Parazit prezimljava u zemljištu, vitalnost zadržava i do tri godine. Zalivanje uti?e na širenje parazita, kao i zaražene tople leje i obolelo seme. Lisne vaši, puževi gola?i i kišne kapi omogu?avaju zarazu tokom vegetacije.

Kupus crna trulež može smanjiti dobit proizvo?a?a

Preporuka proizvodja?ima:

– Za sadnju koristiti toplerante ili otporne sorate i hibride kupusnja?a,

– Koristiti zdravo seme za setvu. Seme se može dezifikovati formalinom, kao i tretiranje semena toplom vodom na 50 C u trajanju od 30 minuta,

– Dezinfikcija toplih leja,

– Obavezno uništavanje obolelih biljnih ostatka i korovskih vrsta,

– Suzbijanje insekata i puževa gola?a – vektora parazita,

– Primena plodoreda u trajanju tri do pet godina,

– Primena kalijumovih djubriva.

PSSS Leskovac

Mr Gordana Jovanovi?

Prvi simptomi  bakterijske crne truleži kupusa se prepoznaju u formi bledožu?kastih promena lista, obi?no od ivice lista prema središnjem delu u obliku latini?nog slova „V“. Središnji deo takvih hloroti?nih zona odumire poprima sme?u boju, a lisne žile postaju crne. Ovo je oboljenje sudovnog tkiva, patogen se žilama širi do stabljike, pa biljke slabije rastu, mogu?e da se osuše,  ne formiraju glavicu o?ekivane veli?ine i ?vrsto?e. Na preseku stabljike vide se tamne promene u sprovodnom tkivu.

 Kad se bolest jednom pojavi na polju, zadržava vitalnost na zaostalim zaraženim biljnim delovima 2-3 godine. Razvoju bolesti pogoduje vlažno i toplo vreme.

  Preventivne mere borbe su najzna?ajnije. Preporu?uje se uklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka, dezinfekcija zemljišta u toplim lejama, setva zdravog semena i plodored. Koriste se i preparati na bazi bakra.

   Jelena Grbi?, dipl.ing. zaštite bilja