Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kupina nega zasada posle obavljene berbe

Kupina nega zasada posle obavljene berbe

Kupina nega (Rubus spp.) Ima veliki ekonomski značaj u grupi voćaka sa jagodastim plodovima. Uvođenjem novih sorti sa boljim ekonomsko biološkim potencijalom u proizvodnji kupine, stavljaju kupinu u vrh izvoznog potencijala naše zemlje. Njena rentabilnost ogleda se pre svega u brzom stupanju na rod, redovitom i obilnom rađanju, jednostavnom gajenju i vrlo hranjivim plodovima. Plodovi kupine bogati su voćnim šećerima, kiselinama, vitaminima i aromatičnim tvarima koje imaju hranjivu i dijetetsku vrijednost.

Kupina nega (Rubus spp.) 

Kupina je višegodišnja žbunasta listopadna biljka koja ima dobar korenov sistem, jednogodišnje i dvogodišnje izdanke. Prve godine razvijaju se nadzemni izdanci na kojima se u drugoj godini iz pupoljka u pazuhu listova obrazuju rodne grančice koje cvetaju i donose rod, posle čega počinju se suše i do kraja vegetacije se svi izdanci sasuše.

Kao najvažnija mera u nasadu kupine posle berbe je uklanjanje dvogodišnjih izdanaka kupine nakon obavljanja poslednje berbe. Dvogodišnji izdanci koji su doneli rod krajem vegetacije smanjuju transpiraciju i tada su najviše izloženi napadu štetnih patogena i insekata. Posledice napada dovode do sušenja i propadanja izdanaka a istovremenog prelaska štetnih bolesti i insekata na jednogodišnje izdanke kupine. Uklanjanjem dvogodišnjih izdanaka i prore?ivanjem jednogodišnjih izdanaka preostali izdanci dobivaju bolju osvetljenosti, provetravanje i veću količinu vode i hrane. Izostavljanje rezidbe odrazit će se negativno u proleće iduće godine pojavom bolesti i štetnika što bitno smanjuje prinos i kvalitetu plodova.

Kupina nega (Rubus spp.)  

Pravovrememom rezidbom direktno utičemo na

  • bolje razvijanje izdanaka,
  • obrazovanje rodnih pupoljaka i
  • pripremu zasada za zimski period.

Kao obvezne agrotehničke mere spadaju i jesenska đubrenja i obrada tla. Kupina pripada voćnim vrstama sa velikim potrebama za hranjivim sastojcima iz zemljišta. đubrenje zasada može se odraditi organskim i kompleksnim mineralnim đubrivima. Kod organskih đubriva preporučena količina je od 30 do 40 t / ha stanjaka svake treće godine. Od kompleksnih đubriva može se odraditi NPK 10:12:26 + 3MgO ili NPK 8:16:24 + 3MgO u koli?ini od 400 do 600 kg / ha. Nakon đubrenja odraditi plitko oranje međurednog prostora na 7 do 12 cm dubine, a u redu okopavanje ručno na 7 do 8 cm dubine. Nezi kupine treba posvetiti punu pažnju da bi očekivani prinosi iz godine u godinu povećavali a zasad kao višegodišnja kultura opstao 10 – 15 godina.

Dipl.inž.Radomir Bušatović

PSSS Kruševac

foto pixabay.com

Kupina nega