Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KUKURUZNI plamenac prvi znaci za pažljivo praćenje

KUKURUZNI plamenac prvi znaci za pažljivo praćenje

 KUKURUZNI  plamenac – počinje prva faza razvoja . Kukuruzni plamenac je prisutan svuda gdje se uzgaja kukuruz i ubraja se među njegove najvažnije štetočine. To je polifagna štetnika koja se osim kukuruza hrani na rajčici, paprici, sirku, hmelju, suncokretu, krompiru, celeru, ovsu, cveću, korovskim biljkama …

Kukuruzni plamenac u povoljnim uslovima može oštetiti čak 50-80% biljaka, što rezultira gubitkom prinosa od 30-40%. Ženka je krupnija, svetlo žute do smeđe osnovne boje tela, sa svetlosmeđim prugom na prednjim krilima a mužjaci su nešto sitniji i prednja krila su najčešće sivo-smeđa do mrka. Kukuruzni plamenac ima od jedne do četiri generacije godišnje, a to zavisi o klimatskim uslovima i prezimi u biljnim ostacima kukuruza kao odrasla gusenica. Kada temperatura dostigne 10 ° C, gusenica prelazi u stadij lutke koje traje 7-10 dana, a zatim se pojavljuju leptiri prve generacije.

Let leptira prve generacije počinje u prvoj polovini maja, mada njihov izlazak nije određen datumom već zavisi od temperaturnih faktora. Praćenje leta leptira vrši se pomoću svetlosnih i feromonskih klopki. Ženka polaže jaja uglavnom na naličju lista, blizu glavnog nerva u skupinama jedno uz drugo. Oko 90% položenih jaja nalazi se u donje dve trećine lista i pazuhu lista. Gusenice prve generacije oštećuju lišće i metlicu, a gusenice druge generacije oštećuju zrno i klip (koji su podložniji napadu gljivica), ali i plod paprike, paradajza, pasulja, itd. Štete koje nastaju kao posledica prehrane gusenica su u vidu izgrizotina na listu, polomljene i opale metlice, lomljenje stabljike prvo iznad, a posle i ispod klipa, oštećena klipna ručka, pojedena zrna i opali klipovi.

KUKURUZNI PLAMENAC prvi znaci za pažljivo praćenje

Kukuruzni plamenac se suzbija u vreme pred piljenje i neposredno po piljenju gusenica. Od insekticida mogu se primeniti Avaunt 0,3 l / ha, Alverde 0,3 l / ha, Match 0,3 l / ha, Dimilin 0,35 l / ha, Coragen 0,15 l / ha koji imaju osobinu brzog delovanja i zaustavljaju prehranu. Dobra iskustva su ako se doda sumpor 2 kg / ha pri čemu voditi računa da se dobro rastvori. Sumpor doprinosi da ubušene štetočine izađu napolje i budu u kontaktu sa insekticidima. Preporučene insekticide kombinovati sa nekim od piretroida.

Zoran Panajotović, dipl.ing.

foto pixabay.com

Kukuruzni plamenac

Savet PIS Vojvodina

S obzirom da je u toku polaganje jaja preve generacije, preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i izvrše pregled na prisustvo jajnih legala. Ukoliko je postignut prag štetnosti od 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza ili 5% biljaka kod semenskog i kukuruza šećerca, preporučuje se tretman sa registrovanim preparatima:

Ampligo 150ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)  0,2-0,25 l/ha ili 

Avaunt 15EC (indoksakarb) 0,25 lit/ha.

Leave a Reply