Thursday, 16 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KUKURUZNI plamenac borba za zdravo zrno šećerca

KUKURUZNI plamenac borba za zdravo zrno šećerca

KUKURUZNI  plamenac –  Osnovna biljke hraniteljke su kukuruz i paprika. Postoji afinitet kukuruznog plamenca prema određenim hibridima i sortama pa time i napad nije jednakog intenziteta na svim hibridimaŠtete čini gusenica koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike. Indirektne štete su naseljavanje raznih gljiva na mestu ubušenja čime se smanjuje tržišna vrednost proizvoda. U fazi razvoja gusenice su najosetljivije u prva tri stadijuma i u ovim stadijumima razvoja veliku ulogu na smanjenje broja gusenica ima relativna vlažnost vazduha, ako je niska dolazi do uginuća čak i 90 % gusenica.

 Prve štete mogu već da se primete, a posledice će biti uočljivije u kasnijoj fazi razvoja kukuruza.
Gubici koje nanosi kukuruzni plamenac su različiti i zavise od više faktora:

 • izbora hibrida kukuruza,
 • načina gajenja,
 • roka setve,
 • broja biljaka po jedinici površine,
 •  navodnjavanja i ostalog.

Inače se smatra da prisustvo jedne gusenice kukuruznog plamenca u biljci, smanjuje njenu pruduktivnost do 6%.

KUKURUZNI  plamenac  

Na ove štete nadovezuju se i neke druge. Pre svega dolazi do pojave lomljenja biljaka i prevremenog opadanja klipova. Klipovi na polomljenim biljkama, kao i oni koji su opali su izgubljeni za proizvođača. Osim toga oštećenja koja na biljci napravi gusenica kukuruznog plamenca ,prestavljaju ulazna vrata za bolesti tipa truleži. Napadnuta polja kukuruza ovom šteto činom,prestavljaju i problem za mehanizovanu berbu kukuruza.

 PSSS Mladenovac   Ljiljana Krsmanović dipl.ing.

 Mere zaštite

  • Tehničke, hemijske i biološke mere

  • Mehaničko uništavanje kukurozovine odmah poslije berbe i duboko zimsko oranje.

  • Hemijsko suzbijanje se izvodi pre ubušivanja gusenice u stabljike, odnosno kada se pregledima polja pod kukuruzom utvrdi, u proseku, 30% ili više biljaka koje su napadnute ovom štetočinom.

 • Protiv ove štetočine mogu se koristiti bioinsekticidi.

KURUZNI  PLAMENAC  – Preporuka za proizvođače kukuruza, a u ovom momentu naročito kukuruza šećerca, je da što pre pregledaju svoje useve na prisustvo jajnih legala.

U skladu sa pragom štetnosti (5% napadnutih biljaka u kukuruzu šećercu, odnosno 10% napadnutih biljaka u merkantilnom i semenskom kukuruzu) i mogućnošću ulaska u useve uraditi tretman nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja koje treba pozicionirati na sam početak piljenja larvi koji se očekuje za 2 do 3 dana:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15l/ha

Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25l/ha

Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25l/ha

PIS Vojvodine

foto pixabay.com

KUKURUZNI  plamenac  

Leave a Reply