Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

kukuruz

Kukuruzna siva pipa

Kukuruzna siva pipa – niže temperature su uslovile nejednako nicanje. Treba obratiti pažnju na pojavu kukuruzne pipe kada se formiraju prva dva para listova. Odrasli insekt je sive boje, dužine tela oko 7 mm. Ova pipa je rasprostranjena u semiaridnim rejonima, na terenima bogatim ?ernozemom livadskom crnicom aluvijumom i vezanim peskom. Insekt ima jednu generaciju. Prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na 40-60 cm. Insekti su najbrojniji tokom aprila i maja. Prilikom kretanja po zemlji pređu do 1.5 kilometara . Ženka polaže oko 170  jaja tokom maja . Larve se razvijaju tokom 2.5 meseca a u avgustu obrazuju se novi insekti.

Kukuruzna siva pipa

 Masovnom razmnožavanju pogoduju toplo i suvo proleće .Ova štetočina je polifagna, pa napada i sirak, šećernu repu, suncokret, papriku, pšenicu , vinovu lozu..

 Kukuruzna pipa opasna je samo tokom aprila – maja kad ošte?uje klicu, kotiledone , stalno lišće i stabljiku. Najopasnji period nastaje u fazi nicanja kukuruza do obrazovanja 2 para lista. Populacija do 10/m2 snižava prinos kukuruza za 13%, preko 20/ m2 snižava prinos 27%. Kada kukuruz ima 3 – 4 lista snižavanje prinosa  je manje zbog velike regeneracione sposobnosti kukuruza.

Gajenje u monokulturi pogoduje razmnožavanju kukuruzne pipe. Nakon prve godine gajenja kukuruza gustina imaga može biti 7-22 / m2, a nakon treće godine 70 /m2 pa i više .

Preglede polja treba vršiti od momenta nicanja kukuruza do faze obrazovanja 2 – 4 lista. Nekoliko dana posle nicanja kritičan broj je 3 – 5 / m2. Ako se posmatra stepen ošte?enosti biljaka tretiranje treba izvoditi kad je uništeno 20-25% lisne mase.

Mere zaštite useva  mogu se sprovesti primenom insekticida na bazi aktivne materije  hlorpirifos ili hlorpirifos+cipermetrin.

 PSS Srbija

foto pixabay.com

Kukuruzna siva pipa

Leave a Reply